Проект на група за занимания по интереси: „Математиката наука и приложение“
18/06/2022
Съвмесни мероприятия с родителите за учебната 2021 – 2022 година
18/06/2022

Проект „Магията на българската шевица“

През учебната 2021/2022 година учениците от ГЦО I, II, III и IV   клас работиха по проект „Магията на българската шевица“. Децата се запознаха със символиката на всеки цвят, със значението на основните видове шевици, с  различните фолклорни области и с множество прекрасни български традиции и обичаи. С вълнение и ентусиазъм оцветяваха, апликираха, рисуваха и претворяваха пъстрото вълшебство, закодирано в багрите от миналото. В рамките на проекта учениците изработиха табла, информационни постери, макети на кукли в народни носии, битови предмети, карета и нашивки, които представиха на училищна изложба. Проектът приключи с весело и увличащо хоро в училищния двор.