25/03/2022

Открит урок по музика на тема „Фолклорен обреден календар“

На 25 март 2022г. г-жа Павлина Ганчева проведе открит урок по музика на тема „Фолклорен обреден календар“, заложен в плана на методичното обединение. Учениците от VII „А“ клас представиха знанията си за фолклорните обреди „Жътва“, „Седянка“ и „Сватба“, песните и ритуалите, свързани с тях. Учениците бяха предварително разделени на три […]
09/02/2022

Открит STEAM урок в ГЦО III клас по Занимания по интереси на тема ,,Моята България“

На 09.02.2022г. г-жа Росица Петрова, г-жа Станислава Георгиева, г-жа Лиляна Митева и ученици от ГЦО III клас проведоха открит STEAM урок в час за Занимания по интереси на тема ,, Моята България“.  Урокът бе по повод приключването на работата по проект ,,Моята България“. Събитието е и част от дейностите, свързани […]
17/12/2021

„Медийни текстове. Обобщение“- открит урок по български език и литература

Галерия На 17.12.2021 г. в съответствие с плана на методическото обединение се проведе открит урок на тема „Медийни текстове. Обобщение“. Г-жа Тодорка Йорданова и ученици от 7а клас представиха чрез открита практика знания и умения за сферите на общуване, видове текстове, които се използват в тях, и обобщиха изискванията за […]