13/02/2022

„Математически познания на българите“ – единство между математика, история и технологии

През учебната 2021 – 2022 година учениците от 5, 6 и 7 клас работят под ръководството на г-жа Кремена Николова, г-жа Теодора Балканска, г-жа Ирина Стойкова и г-жа Ивелина Илиева по проект „Математически познания на българите“. Този проект показва единството в съществуването на математиката и историята като продукт на човешката […]
31/01/2022

„Флора и красота чрез геометричните фигури“ – проект по математика

Дейностите в групата за занимания по интереси „Математика научна и приложна“ с ръководител  ст. учител по математика Светлана Димитрова с ученици от VІ клас в ОУ “Цар Симеон І“ подпомагат подобряването на способностите за мислене и логически умения. С работата по проекта „Флора и красота чрез геометричните фигури“, проведен през […]
24/01/2022

Проект „Моята България”- изложба ГЦО III клас

През първия учебен срок учениците от третите класове в ГЦО работиха по проект „Моята България”. На 24.01.2022 г. децата заедно с техните учители  – г-жа Л. Митева, г-жа С. Георгиева и г-жа Р. Петрова подредиха изложба, която ни пренесе из величествените планини, приказните гори, безкрайните златни равнини и низини и […]