2018 година

Доставка на учебници и учебни комплекти за 3 и 7 клас за учебната 2018/2019 година
"Домино" Договор-07.08.2018г

"Просвета София" АД Договор-07.08.2018г

.Анубис - Булвест" ООД Договор-07.08.2018г

"Бит и техника" Договор-07.08.2018г

"САН ПРО" Договор-07.08.2018г

"Изкуства" Договор-07.08.2018г

"Рива" Договор-07.08.2018г

Протокол- 03.08.2018г

Информация за публикувана обява АОП - 27.07.2018г

ПОКАНА Обособена позиция № 1: Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД - 27.07.2018г

ПОКАНА Обособена позиция № 2: Издателство „АНУБИС – БУЛВЕСТ” ООД- 27.07.2018г

ПОКАНА Обособена позиция № 3: Издателство „БИТ И ТЕХНИКА” ООД - 27.07.2018г

ПОКАНА Обособена позиция № 4: Издателство „САНПРО и издателство „ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТЕД” представлявано от Издателство „С.А.Н. – ПРО“ ООД - 27.07.2018г

ПОКАНА Обособена позиция № 5: Издателство „Изкуства“ ЕООД - 27.07.2018г

ПОКАНА Обособена позиция № 6: Издателство „Домино“ ЕООД - 27.07.2018г

ПОКАНА Обособена позиция № 7: ИК „Рива“ АД - 27.07.2018г

Документация - 27.07.2018г

Образци на документи - 27.07.2018г

2016 година

Доставка на учебници за 2016 година
Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за 2016 година

2014 година

Плащания договори за гориво и закуски за 2014 година