Уважаеми родители,

.

Ученическата униформа включва: /виж решение на Педагогически съвет/
Ученическата униформа може да закупите от магазин в гр. Варна ул. "Дунав" №5
с работното време:
Понеделник – Петък:
09:00 ч. – 18:00 ч.
Събота: 09:00 ч. – 14:00 ч.,
Неделя: Почивен ден.


Училищното настоятелство ще осигури частично финансово подпомагане за до 50 ученика в неравностойно положение за закупуване на ученическа униформа.

За целта училищното настоятелство предприема кампания през месеците Юни-Август 2020 за набиране на средства. Получените средства ще бъдат от дарители - от физически и юридически лица и ще се използват само и единствено целево за подпомагане на семейства в затруднено финансово положение. Средствата, които се набират ежегодно от доброволните вноски на родители на ученици в училището, няма да бъдат разходвани за тази цел.

Всички, които биха желали да дарят за каузата, могат да направят това по банковата сметка на настоятелството, като в основание на превода следва да посочат: „за подпомагане на закупуване на униформи“.

Семействата на учениците в първи клас за учебната 2020-2021 година могат да получат еднократна помощ за първокласници от Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, ако отговарят на изискванията на чл.10а от Закона за семейни помощи за деца.

Задължителни условия за кандидатстване

: На имейл: board.ousimeon@gmail.com да са подадени следните документи:
  • Заявление – декларация за целево подпомагане – образец с посочен телефон за връзка;
  • Документ/и, доказващ/и брутния месечен доход на семейството за последните 6 месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението-декларация.
Кандидатстването за финансово подпомагане ще се извършва в периода от 01 юли до 10 август 2020 г. включително, като подборът ще бъде извършен до 04.09.2020 г.

Подборът на учениците, които ще бъдат подпомогнати, ще бъде извършен от управителния съвет на училищното настоятелство по обявените критерии. В тази връзка членовете на УС на УН нямат право да кандидатстват за помощ. Необходимите документи се изпращат на имейл: board.ousimeon@gmail.com до 10.08.2020 г. вкл..

Контакти за допълнителна информация и въпроси  

Стоянка Велянова – директор на ОУ „Цар Симеон І“  

  • тел. 0879 940800  от 8.30 до 17.00 часа 
  • ou_csimeon@abv.bg 
  Таня Николова-Стоянова – председател на УН при ОУ „Цар Симеон І“  
  • тел. 0879 852 246  от 8.00 до 9.00 часа и от 16.00 до 19.00 часа; 
  • board.ousimeon@gmail.com 

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО