НАШАТА ИСТОРИЯ

На мястото на днешната училищна сграда в миналото се е простирала голяма поляна сред работническия квартал „Арабаконак“, близо до маслобойните. През 1927 г. тук се поставят основите на ново училище. Строежът му е възложен на предприемача Милан Петров. Сградата е завършена в края на 1930 г. Новото училище се открива на 16 януари 1931 г. Училищната камбана оповестява началото на учебните занятия в школото, което е осветено от Негово Високо Преосвещенство епископ Андрей. В новата сграда се прехвърлят 10 паралелки от училище „Отец Паисий“ и 6 паралелки от училище „Антим I“. Учителският колектив и родителският комитет решават да го именуват на големия книжовник и най-великия между българските царе – „Цар Симеон I“.

Първият директор е Йордан Недков. След настаняването в новооткритата сграда учителският съвет избира за главен учител Иван Тодоров. Започнало като начално училище в него се обучават над 700 деца. През учебната 1935-1936 година училището променя статута си на основно и като такова просъществува до 1948-1949 г. В него работят прогресивните учители Мара Пуховска и Андрей Ляпчев.

През декември 1939 г. започва списването на детско вестниче – „Снопче“. Главен редактор е директорът на училището, който печата свои разкази под псевдонима „чичо Дан“. През 1940 г. вестничето се разпространява в над 70 училища на Варненска и Провадийска околии и в 23 училища на град Варна.

През 1949-1950 г. името „Цар Симеон I“ се сменя с III ОУ „Йордан Ноев“. През 1950-1951 г. III ОУ „Йордан Ноев“ става ЕСПУ.

През 1957-1958 г. горният курс се отделя от средния. Създават се III-та гимназия „Димитър Благоев“ и основно училище „Йордан Ноев“. Броят на паралелките е 24, а учениците са 750. Съществуват 18 кръжока, които обхващат над 300 деца.

През 1969-1970 г. училището се надстроява и модернизира. На 15 септември 1970 г. се открива новата добре обзаведена четириетажна сграда с просторни стаи, работилници и голям асфалтиран двор.

През 1978 г. в IV клас се откриват спортни паралелки по футбол с треньор Димитър Видинлиев от физкултурно дружество „Спартак“.

През юбилейната 1980-1981 година се провеждат много тържества, изложби, литературни четения, екскурзии, спортни състезания. Открит е комплекс за техническо и научно творчество на младежта. През същата година в училището се обучават 1299 ученици и 123 деца в полудневна детска градина. Има две паралелки по футбол, лека атлетика и художествена гимнастика.

След 41-годишно мълчание „Снопче“ проговаря за своите малки приятели, но не като вестниче, а като сборниче. Всички поместени в него материали са написани от деца – участници в литературно-творчески кръжок, ръководен от учителката по български език и литература Йорданка Бакърджиева.

За постигнати положителни резултати в дългогодишната учебна работа и 50 години от основаването му, в навечерието на 24 май училището е удостоено с Указ 850 на Държавния съвет на Народна република България с орден „Кирил и Методий“ – II степен.

През учебната 1981-1982 година по решение на ОНС за Народна просвета двете училища „Йордан Ноев“ и „Иван Вазов“, функциониращи в една сграда, се обединяват в ОУ „Йордан Ноев“ с директор Славка Пенева.

По предложение на учителския колектив, временният изпълнителен комитет на Общинския съвет на 15 май 1991 г. с решение № 312-3-1 възстановява старото име на училището – „Цар Симеон I“.

Във връзка със 75-годишнината на ОУ „Цар Симеон I“ на 3 май 2006 г. се осъществява предложението на инициативния комитет на родителите с председател Росен Маков във всяка класна стая да има български трибагреник. Освещаването на знамената се извършва от Варненския и Преславски митрополит Кирил. Поканен е лично и Президентът на Републиката.

През 2007 г. в Ученическа баскетболна лига отборът на момчетата заема първо място, а момичетата се класират на второ място. През учебната 2008-2009 година в Ученическата баскетболна лига момичетата II – III клас заемат второ място, а IV – V клас момичета – първо място.

През учебната 2009-2010 година на Областно първенство по тенис на маса училищният отбор печели първо място, а на Зонално се класира на второ място. Откриват се Актова зала и трети компютърен кабинет. На 12 октомври 2009 година, за 78-та годишнина се реализира една мечта – открит е нов физкултурен салон. През месец октомври 2009 г. е обзаведен кабинет за работа с ученици със специални образователни потребности на ресурсно подпомагане.

През учебната 2010-2011 г. в Ученическа баскетболна лига отборът на момчетата IV – V клас заема първо място, а отборът на момичетата от същата възрастова група се класира на второ място. На Национално първенство в гр. Генерал Тошево отборът по баскетбол – момичета V – VII клас става републикански шампион.

През учебната 2015-2016 г., в навечерието на 24 май – Денят на славянската писменост и българската просвета и култура, училището е отличено с грамота на годишните награди за принос в образованието на клуб „Отворено общество“ Варна.

През учебната 2016-2017 г. са поставени мултимедии в кабинетите и актовата зала. Изградено е видеонаблюдение във физкултурния салон и класните стаи на IV етаж. Поставено е началото на изграждане на Wi-Fi училищна мрежа.

През 2017-2018 г. е оборудвано училищно радио и започва да функционира мелодичен звънец. Продължава изграждането на Wi-Fi училищна мрежа. Монтирано е видеонаблюдение във всички класни стаи. В навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий – 24 май, на официална церемония, ОУ „Цар Симеон I“ с директор Стоянка Велянова е удостоено от Община Варна с Награда ВАРНА, категория „Колектив на годината“ в областта на основното училищно образование и обслужващите звена, за висок професионализъм и утвърден обществен авторитет, за постигнати отлични резултати в учебната и извънкласна дейност.

През 2018-2019 г. са закупени за всички класни стаи лаптопи и комплект оборудване по модела „ Креативна класна стая“ – 14 лаптопа за ученици и 1 за учител с активна писалка и Заряд-Box устройство за съхранение и зареждане на лаптопи и таблети. С подкрепата на Училищното настоятелство са закупени и поставени посетителски столове във фоайето на партера и приземния етаж. Завършено е изграждането на Wi-Fi училищна мрежа.

През 2019-2020 г. е извършен ремонт на кабинета по химия и хранилището към него. Подменени са врати на класните стаи от втория етаж, поставени са щори в класните стаи. Изградена е спортна площадка с маси за тенис и фитнес на открито. Подменена е цялостно настилката в училищния двор и две игрища – за футбол и волейбол, от Община Варна.

През 2020-2021 г. се обзавежда кабинет по природни науки, оборудва се и хранилище към него. Обособяват се и се обзавеждат нови кабинети за главните учители и за заместник директорите по УД и АСД. Положени са нови подови настилки на входното фоайе и стълбище. Продължава подмяната на вратите на класните стаи на първи етаж.

През 2021-2022 година модернизирането на материалната база продължава. Обзаведени са 4 класни стаи за първи клас и нов просторен компютърен кабинет, оборудван със съвременни технологии. Осигурени са лаптопи за всички учители и за учениците по време на дистанционно обучение. Закупени са две Заряд-Box устройства за съхранение и зареждане на лаптопи и таблети.

Директори на училището през годините:

Йордан Йорданов – 1931-1957 г.

Иван Георгиев – 1957-1961 г.

Таню Петков – 1961-1967 г.

Цанко Харизанов – 1967-1974 г.

Петър Петров – 1974-1979 г.

Славка Пенева – 1979-1993 г.

Теменужка Стаматова – 1993-1993 г.

Ивелин Ташев – 1993-1998 г.

Пламен Иванов – 1998-2003 г.

Дарина Василева – 2003-2003 г.

Румен Колев – 2003-2005 г.

Стоянка Велянова от 2005 г. - до момента

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО