ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Подготвителна група

 
Прием на децата 07:00 ч. 07:30 ч.
Утринно раздвижване 07:30 ч. 07:45 ч.
Игри по интереси 7:45 ч. 8:10 ч.
ПС 8:20 ч. 8:50 ч.
ПС 9:00 ч. 9:30 ч.
ПС 9:40 ч. 10:10 ч.
Закуска 10:20 ч. 10:40 ч
ПС 10:50 ч. 11:20 ч.
ДФПВ 11:50 ч. 12:20 ч.
Игри по интереси 12:30 ч. 13:00 ч.
Изпращане 13:00 ч.

І клас

 
1 час 08:20 ч. 08:55 ч.
2 час 09:10 ч. 09:45 ч.
3 час 10:10 ч. 10:45 ч.
4 час 11:00 ч. 11:35 ч.
5 час 11:45 ч. 12:20 ч.
 

ІI клас

 
1 час 07:30 ч. 08:05 ч.
2 час 08:20 ч. 08:55 ч.
3 час 09:10 ч. 09:45 ч.
4 час 10:10 ч. 10:45 ч.
5 час 11:00 ч. 11:35 ч.
6 час 11:45 ч. 12:20 ч.
 

ІІІ - ІV клас

 
1 час 07:30 ч. 08:10 ч.
2 час 08:20 ч. 09:00 ч.
3 час 09:20 ч. 10:00 ч.
4 час 10:10 ч. 10:50 ч.
5 час 11:00 ч. 11:40 ч.
6 час 11:45 ч. 12:25 ч.
 

V – VІІ клас

 
1 час 07:30 ч. 08:10 ч.
2 час 08:20 ч. 09:00 ч.
3 час 09:20 ч. 10:00 ч.
4 час 10:10 ч. 11:00 ч.
5 час 11:10 ч. 11:40 ч.
6 час 11:45 ч. 12:25 ч.
7 час 12:30 ч. 13:10 ч.

ІI клас

 
1 час 13:30 ч. 14:05 ч.
2 час 14:20 ч. 14:55 ч.
3 час 15:10 ч. 15:45 ч.
4 час 16:10 ч. 16:45 ч.
5 час 17:00 ч. 17:35 ч.
 

ІІІ - ІV клас

 
1 час 13:30 ч. 14:10 ч.
2 час 14:20 ч. 15:00 ч.
3 час 15:20 ч. 16:00 ч.
4 час 16:10 ч. 16:50 ч.
5 час 17:00 ч. 17:40 ч.
6 час 17:45 ч. 18:25 ч.
 

V – VІІ клас

 
1 час 13:30 ч. 14:10 ч.
2 час 14:20 ч. 15:00 ч.
3 час 15:20 ч. 16:00 ч.
4 час 16:10 ч. 16:50 ч.
5 час 17:00 ч. 17:40 ч.
6 час 17:45 ч. 18:25 ч.
7 час 18:30 ч. 19:10 ч.

Групи за целодневна организация на учебния ден


За I клас13:30 ч.17:30 ч.
За ІІ клас при първа смяна13:30 ч.17:00 ч.
За III, IV клас при първа смяна13:30 ч.17:30 ч.
За ІІ, III, IV клас при втора смяна08:20 ч.13:30 ч.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО