Предстоящо

Месец Октомври

ВИЖ

1.Отбелязване на световния ден на усмивката. Срок:04.10.2019г.

2.Практическо занятие – «Учебна евакуация» по Плана за действие при бедствия, аварии и пожари. Срок: 18.10.2019г.в края на ІІІ-ти уч.час за І и за ІІ смяна

3.Открита  практика по проекта „Училище за успешни личности“:

 • Човекът и обществото – ІІІ клас на тема: „Общество и родина” урок-практикум по Национална програма „Иновации в действие” с партньорски училища.
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 14 00 ч. стая № 311
 • Съвместна практика на проектно - изследователска дейност на тема: " Моят древен и нов град" с ученици от VIа и VIб клас от ОУ“Цар Симеон I“, гр.Варна и партниращите училища по национална програма " Иновации в действие"
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 14 00 ч. стая № 310
 • Работна среща „Училище за успешни личности“ – какво постигнахме:
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 15 30 ч. стая № 310
 • Представяне на иновацията на ОУ „ Цар Симеон I“ и извършената дейност през учебната 2018–2019г., презентиране на идеята за втория етап – развиване на умението да си креативен с глобална тема: „Идеи, които променят света“.
 • Представяне на иновацията на ОУ „ Екзарх Антим І” гр. Пловдив
 

4.Спортен празник на ОУ „Цар Симеон I Срок:  14.10.2019г.  

5.Училищен турнир по:

 • футбол  VІІ клас – момчета.
Срок: по график до 30.10.2019г.  
 • футбол – момичета, VI-VII клас;
Срок: по график до 30.10.2019г.  

 • 6. I международен турнир „Математика без граници“ – есенен кръг.
 • Срок: 30.10.2010 г.: от 12,00ч. за І, ІІ, ІІІа,б,в,г, ІVв,г,д клас от 12,45ч. за ІІІд, ІVа, ІVб  клас  
  1. Подаване на заявка за състезанието на СБНУ „Аз рисувам“.
  Срок:до 24.10.2019г.    провеждане – на 19.11.2019г.  
 • 8. Европейски ден за борба с трафика на хора – беседа в часа на класа за учениците от VІІ клас.
 • Срок: 18 .10. 2019г.  
  1. Ден на народните будители:
  • поздрав за 1 ноември на сайта на училището и поздравителни адреси до ДГ, училища, институции
  Срок24.10.2019г.
  • радиопредаване      Срок: 29.10.2019г.  - ЧК
     
  • изложба
  Срок: 25.10.2019г.  
  • поклонение в алеята на Възрожденците в Морската градина
  Срок:01.11.2019г.    
  1. Дейности на ПГ.
  • „Домът на книгите в библиотеката“ – посещение в училищната библиотека.
  Срок: 04.10.2019г. 11 00 ч.  
  • „Даровете на есента” – изложба на децата от ПГ.
  Срок:21-25.10.2019г.
  1. Радиопредаване за деня на учителя
  Срок:04.10.2019г.  
  1. Европейска и световна седмица на програмирането.
  Срок:05-20.10. 2019г.  
  1. Регистрация за участие в състезание по правопис Spelling Bee – III – VII клас
  Срок:04-25.10. 2019г.  
  1. Състезание „Стъпала на знанието” на сдружение Десет книги:
  • подаване на заявка за участие в І кръг: 10-21.10. 2019г.
  • провеждане – на 07.11.2019г.
   
  1. Международен ден на Черно море – инициативи по паралелки.
    ПГ и І клас – конкурс за рисунка и изложба – от 9,00 до 10,30ч. ІІ клас – посещение на Аквариума ІІІ клас – конкурс за рисунка и изложба – от 9,00 до 10,30ч. ІV клас – посещение на Военноморския музей V клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба – 8,00 до 11,00ч. VІ клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба– 8,00 до 11,00ч. VІІ клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба– 8,00 до 11,00ч. Срок: 31.10.2019г.  
  1. Участие в мероприятията в Морската градина за отбелязване на световния ден на интензивното ходене – ученици V – VІІ клас
  Срок: 06.10.2019 г. 10,00 ч. сцена Раковина в Морската градина  
  1. Предаване на материали за училищния вестник
  Срок: до 05.10.2019 г.  
  1. Посещение на театрални постановки
   
  1. ХVІ Национален конкурс „Златна есен- плодовете на есента” гр. Севлиево.
  Срок:01.11.2019 г.  
  1. Есенна ваканция – 01.11.2019г. до 03.11.2019г. вкл.

  Месец Септември

  ВИЖ
  1. Дейности за осъществяване на допълнителна подкрепа на учениците със СОП:
  1.Подаване на заявление от родител

  Срок: до 03.09.2019 г.

  Отг. Н. Рускова-Желева, В. Цонева, К. Грозева

  2.Определяне на ЕПЛР на учениците със СОП за извършване на оценка на индивидуалните потребности  и становище за осъществяване на допълнителна подкрепа

  2. Откриване на учебната 2019/2020 година – тържество

  Срок: 16.09.2019 г. – 900ч.

  • Генерална репетиция

  Срок: 12.09.2019 г. – 9,30ч.

  13.09.2019 г. – 9,30ч.

  1.  Родителски срещи
  • Провеждане

  1.Преди 15 септември

  • І клас

  Срок : 03.09.2019г. ;18,00 ч.; класни стаи

  Отг.: класни ръководители на І клас

  • ПГ

  Срок: 04.09.2019г. ; 18,00 ч.; стая 206

  Отг.: Д. Милкова  

  2.След 15 септември

  • ПГ, І – ІV клас Срок: 18.09.19 г. сряда – 1830ч.

  Отг.: кл. р-ли І-ІV клас, Д. Милкова  

  • V – VІІ клас Срок: 19.09.19 г. четвъртък – 1830ч.

  Отг.: кл. р-ли V-VІІ кл.  

  3. Предаване на:

  • Учебници за ПГ, І , IV, V, VІд и VІІ клас и на учебни тетрадки за ІІ и ІІІ клас от библиотекаря на класните ръководители
  Срок: 12.09.2019 г. по график
  І  кл. и ПГ Л. Митева, Й. Кирова
  ІІ кл. Ив. Христова, М. Енева
  ІІІ кл. Н. Станев, Т. Илиева
  ІV кл. Т. Петкова, Ив. Желязкова
  V кл. Здр. Димитрова, Т. Балканска
  VІІ кл. Св. Димитрова, А. Черелова
  Отг.: зам. директор АСД