Предстоящо

Месец Юни

ВИЖ
 1. Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България – изложба и поклонение.
Срок: 28.05.2019 г. -  за изложбата Отг: Т.Ненкова Срок: 02.06.2019 г. – за поклонението Отг:  Р.Поптомова,   Vг клас
 1. Международен ден за защита на детето – участие в общоградски инициативи.
Срок: 01.06.2019 г. Отг: кл.ръководители, В.Цонева
 1. Тържество за закриване на учебната година
Срок: 14.06.2019 г.  от 1300ч.прог.етап Отг: Д.Илиева, М.Кръстева, Н.Попова, П.Ганчева, Т.Ненкова П.Петков, С.Павлова, Ив. Якимова
 1. Тържество за изпращане на учениците от VІІ клас
Срок:28.06.2019г. Отг:Здр. Димитрова, Ив. Илиева Н.Попова, П.Ганчева, Т.Ненкова П.Петков, С.Павлова
 1. Участие в конкурси:
 • Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“
Срок: 01.06.2019г. Отг: Т.Ненкова
 • Национален конкурс за детска рисунка“Приказките“
Срок: 01.06.2019г. Отг: Т.Ненкова
 • Математика без граници – финален кръг
Срок: 28.06. – 01.07.2019г. Отг: учители по математика
 1. Изяви на групите за занимания по интереси , ІІ клас – представяне на  изложба от изработени изделия:
 • „Fun English” – ръководител Кремена Христова
 • „Творческа работилница” – ръководител Ирина Щерева
 • „Работилница Сръчко” – ръководител Ана Първанова
 • „Зная, мога и творя” – ръководител Станка Димитрова
 • „Уча, творя и играя” – ръководител Ирена Янева
Срок:29.05.2019г. Отг:рък. на групите
 • „От нищо нещо” - ръководител Теодора Балканска
Срок:13.06.2019г. Отг: Т. Балканска
 • „Приложни изкуства” – ръководител Тодорка Ненкова
Срок:13.06.2019г. Отг: Т. Ненкова

Месец Май

ВИЖ
 1. „Пътешествия във вълшебствата на книгите“
Срок: м.май 2019 г. Отг: Д. Милкова, Н. Попова  
 1. Открит урок по английски език във ІІ клас по проект „Училище за успешни личности“ на тема: „Wher is food“. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.
Срок: 20.05.2019 г. 11 55ч. стая 310 Отг:Кр. Христова  
 1. Открит урок по математика в VIIа на тема: „Успоредник - упражнение“. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.
Срок: 31.05.2019 г. 12 00ч. Отг:М. Кръстева  
 1. Финален кръг „Стъпала на знанието. Български език и литература”
Срок: 03.05.2019г. 11,30 ч. стая № 401 Отг: Р. Поптомова, Л. Златева, Маркова  
 1. Проект „Чудният свят на науката“:
 • Изложба от изработени макети на различни обекти от геометрични фигури и тела”
Срок: 27-31.05.2019г. Отг: И.Стойкова, Ив.Илиева, М.Кръстева, Св.Димитрова
 • Изложба от постери „Бактериите в помощ на човека” – VІ и VІІ клас
Срок: 27-31.05.2019г. Отг: Здр. Димитрова
 1. Конкурси:
 • VІ национален конкурс ”България в картинки и слово”
Срок:16.05.2019г. Отг:Т.Ненкова
 • Национален конкурс „Мадарски конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”
Срок:19.05.2019г. Отг: Т. Ненкова
 • ХХ Международен детски конкурс „Южни слънца”
Срок: 2-4 май 2019г. Отг: Т.Ненкова  
 1. Тържества:
 • 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Срок: 22.05.2019г. І – ІV кл.     -11,50ч. V – VІІ кл. – 12,45ч. Отг: Т. Петкова, К.Минчева, Св. Димитрова, Н.Попова, П.Ганчева, Т.Ненкова, Т.Балканска
 • „Първи клас, ура!”
Срок:31.05.2019 г. 12,00 ч. в Детски клуб с родителите Отг: Д. Милкова, ПГ  
 • Годишно утро за учениците от І-ви клас- с аниматор
Срок:  31.05.2019 г. І а – от 11,00ч. до 11,40ч. І г – от 11,00ч. до 11,40ч. І д – от 11,00ч. до 11,40ч. І б – от 12,00ч. до 12,40ч. І в – от 12,00ч. до 12,40ч. Отг: кл.р-ли І-ви клас и учители на ГЦО
 • Закриване на учебната 2018 – 2019 г. за учениците от начален етап
Срок:  31.05.2019 г. 8,30 ч. Отг. Д.Димитрова, Д.Владимирова, Н.Попова П.Ганчева, Т.Ненкова, Т.Балканска  
 1. Общински турнири по:
 • Плуване – по график –
Отг: Ив. Якимова
 • Плажен волейбол – по график –
Отг. П. Петков  
 1. Посещение на музей на куклите:
 • с учениците от групите за занимания по интереси от групите за целодневна организация.
Срок: 08.05.2019г. 15,00ч. Отг: Ир. Янева, Ст. Димитрова
 • с децата от ПГ
Срок: 10.05.2019г. 11,00 ч. Отг: Д. Милкова  
 1. Рисунка на асфалт
Срок:17.05.2019г. Отг: учители на ГЦО- ІІклас
 1. Двудневна екскурзия с ученици от VІа,VІб и Vб клас до хижа “Младост“ край гр. Търговище
Срок: 18-19.05.2019г. Отг: Св. Димитрова  
 1. Еднодневна екскурзия до с. Дъбовик-родното място на Дора Габе.
Срок : 27.05.2019г. Отг: кл.ръководители –ІІ клас учители на ГЦО-ІІ клас  
 1. Родителска среща във връзка с прием на учениците след завършен VІІ клас
Срок:29.05.2019 г.  18,00 ч. в  стая 310 Отг: кл.ръководители на VІІ клас  
 1. Среща-разговор на ученици от V – VІІ клас с детската писателка Юлия Спиридонова.
Срок: 30.05.2019г. 12,30 ч. в уч.библиотека Отг: Р.Поптомова, Д.Петров, Д.Илиева, Н. Попова  
 1. Ден на Скрач
Срок:12.05.2019г. Отг: Ир.Стойкова  
 1. Външно оценяване
ІV клас
Ø  Български език и литература - 09.05.2019 г.
Ø  Математика - 10.05.2019 г.
Ø  Човекът и обществото - 14.05.2019 г.
Ø  Човекът и природата - 16.05.2019 г.
  Отг: зам.директори по УД  
 1. Национално състезание IT ”Знайко”- национален кръг за ученици от начален и прогимназиален етап
Срок:по график Отг: М. Гинева  
 1. Кариерно ориентиране – седми клас –
Групови занимания по кариерно ориентиране
По график    
Индивидуално консултиране
По график      
       
Отг: кл. ръководители VІІ клас, В.Цонева  
 1. Международен ден на предизвикателството
Срок: 12.05.2019 г. 9,30 ч.пл.“Независимост“ Отг.: Св. Димитрова, кл.ръководители
 1. В памет на Христо Ботев – поклонение на паметника и изготвяне на табло
  Срок: 28.05.2019 г. -  за изложбата Отг: Т.Ненкова Срок: 02.06.2018г. – за поклонението Отг:  И.Стойкова,   Vа клас  
 1. Посещение на театрални постановки
Срок: по график Отг:Р. Поптомова, Н. Попова

Месец Април

ВИЖ
 1. Пролетна ваканция
Срок: от 30.03.2019 г. до 07.04.2019 г.вкл.
 1. СТЕМ урок по география и икономика - Vб клас съвместно с ученици от ІІІ ПМГ”Акад.М.Попов” на тема:”Чудесата на света. Експедиция до Африка”. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.
Срок: 11.04.2019г. 11 55 ч. стая 310 Отг:Р.Николова, В.Николов,И.Стойкова, Здр.Димитрова, Т.Балканска
 1. Международно изследване на уменията по математика и природни науки TIMS 2019 на ученици от ІVв и ІVе клас
Срок: 11.04.2019г. Отг: кл.рък.ІVв и ІVе, Пенева
 1. Пролетно училищно състезание по български език и литература «Бъди грамотен» за учениците от ІV клас – за прием в паралелка с разширено изучаване на български език и литература в V клас за учебната 2019-2020 г.
Срок: 19.04.2019 г. 1150 ч. (60 минути) Отг: учители БЕЛ и кл.рък. ІVкл.
 1. Дейности по кариерно ориентиране на учениците: изготвяне на информационно табло за запознаване с наредбата и графиците за прием на учениците след завършен VІІ клас;
Срок: до 30.04.2019т. Отг: кл.ръководители на VІІ клас В.Цонева
 1. Открити дни на местната комисия за борба с противообществените прояви
Срок:16.04. 2019 г. - VІ а,б  1830 ч.- кл. стаи 16.04. 2019г.  - VIв,г   1830ч. - кл.стаи Отг:кл. ръководители, В.Цонева, Маркова  
 1. Открит урок по Конституция във връзка със 140 - годишнината от приемането на Търновската конституция.
Срок:15 -16.04.2019 г.  в ЧК Отг: кл.ръководители,гл.учители  
 1. Училищен кръг на олимпиадата по английски език за ученици от V – VІІ клас.
Срок:23.04.2019г. ,11 45 ч.-60мин. Отг:Ал. Черелова, Сн. Митева
 1. Училищно пролетно математическо състезание за ученици от VІІ клас.
Срок: 15.04.2019г.от 10 30 ч.-150мин. Отг: М. Кръстева, Ив.Илиева
 1. Практическо занятие по Гражданска защита
Срок: 19.04.2019 г. – в края на 3ти уч. час Отг: зам.директор по АСД
 1. Участие в маратон на четенето, посветен на международния ден на книгата:
 • „Сред книгите-добрите ни другари“
Срок:23.04.2019 г. – в уч.библиотека Отг:     Ноева, Поптомова, Д. Илиева,Д.Петров БЕЛ- V, VІ и VІІ клас Кр.Христова, В.Чолакова АЕ –  III и IV клас
 • По проект „Приказките – мъдрост и магия ” – „При книжките с мама и татко”
Срок:23.04.2019г. 910 ч.– в уч.библиотека Отг: Д.Милкова
 1. Среща с Райна Пенева и представяне на новата и книга „Скарали се буквите”
Срок:17.04.2019 г. 12 20 ч.– актова зала Отг: ГЦО 1а,1б,1в,1г, библиотекар
 1. Национално финално състезание на сдружение на СБНУ.
Срок: 24.04.2019 г. 1230 ч. Отг: Св.Пенева, Д.Владимирова
 1. Изложби:
 • «Нашата първа книжка» - дейност по проект «Училище за успешни личности»
Срок: 22-25.04.2019г. Отг: кл.ръководители ІІ клас
 • Ден на Земята по проект «Чудният свят на науката»
Срок: 22.04.2019г. Отг: И.Стойкова, С.Димитрова, М.Кръстева,И.Илиева, Здр.Димитрова
 • «Природа и геометрия» - пролетна геометрия
Срок: 22-25.04.2019г. Отг:Св.Димитрова, М.Кръстева VІ клас
 1. Конкурси:
 • Великденски конкурс на ОДК при община Варна
Срок: по график на ОДК Отг: учители по ИТ, ИИ и БЕЛ
 • Национален ученически празник «За хляба наш» - участие с рисунки на ученици
Срок:20.04.2019г. изпращане на рисунките – до 23.03.2019г. Отг: Т.Ненкова
 • Национален конкурс по народно приложно изкуство»Лазарка мома гиздава»
Срок:19.04.2019г. изпращане на творбите- до 22.03.2019г. Отг: Т. Ненкова, Т. Балканска
 • „С очите си видях бедата“
Срок: 18.04.2019г. Отг:Ненкова,учители нач.етап, П.Христова
 • „От Земята към звездите“ – конкурс за рисунка, литературно научно съчинение, постер и макет
Срок: 25.03.2019г. до 17 30 ч. Отг: Т. Балканска
 • Фарос 2019 - тест за ученици от І, ІІ, ІІІ и ІV клас
Срок: 10.04.2019г. 1200 часа Отг: Д. Владимирова, Маркова
 1. Рисунка на асфалт за учениците от ГЦО- І клас
Срок:23.04.2019г. Отг:В.Петрова,Й.Кирова, Ив.Христова, М.Енева
 1. Състезание по народна топка (момичета) и футбол (момчета) за учениците от ГЦО – ІІІ и ІVкл.:
Срок:19.04.2019г.  16 10 ч. Отг: И.Желязкова, Н.Иванова, Р.Петрова, Л.Митева
 1. Тържество „Приказките – мъдрост и магия”
Срок: 19.04.2019г.12 00 ч. актова зала Отг: Д.Милкова
 1. Тържество „Пролетни празници и обичаи“
Срок: 18.04.2019г. Отг: Д.Димитрова, ІІІг клас, 18ч.
 1. „Да се представим за една минута“. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.
  Срок: 24.04.2019г. 12 ч. стая 310 Отг: Ир.Стойкова –VІ клас
 1. Национален кръг на състезанието ИТ“Знайко“2019г.
Срок: по график Отг: М.Гинева, Ир.Стойкова
 1. Родителски срещи
Срок: за V- VІІ клас на 24.04.2019г. – 1830ч.
за ПГ, І - ІV клас на 25.04.2019г. – 1830ч.
Отг.: кл.ръководители, учители на ГЦО,
учители по предмети
 1. Пролетно почистване на класните стаи – в час на класа:
23.04.2019г. (I, II, IІІ, V, VI, VII клас)
22.04.2019г. (ІV клас)
        Акция за събиране на хартия: 23.04.2019г. ( вторник)
І - ІV клас до 800ч.
V – VII клас до 1315ч.
                 Отг: Д.Владимирова, Р.Николова, Гр.Демирева
 1. Супервизия по „Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от I-IV клас“
Срок:10.04.2019г. 9 00  -1030 1400  -1530 Отг: В.Цонева    
 1. Патронен празник на ОУ «Цар Симеон I» - 04.2019г.– отбелязване по випуски, посещения на музеи, срещи с успешни личности и Ден на отворените врати по проект „ Училище за успешни личности”
 • ПГ- отг. Д.Милкова- Посещение на Музей на историята на Варна
 • І а,б,в,г,д клас – отг.Г.Ненова – Посещение на Обсерваторията
 • ІІ а, б, в, г, д, клас – отг. А.Първанова- Посещение на музей на Възраждането
 • ІІІ а,б,в,г,д клас – отг. Д.Димитрова- Посещение на Археологически музей
 • ІV а,б,в,г,д,е клас – отг. Ст.Георгиева- Посещение на парк-музей  „Владислав Варненчик”
 • V а,б,в,г,д клас – отг. Р.Поптомова- Посещение на Римски терми
 • VІ а,б,в,г клас – отг. П.Ганчева- Посещение на парк-музей „Владислав Варненчик”
 • VІІ а,б,в,г клас – отг. Здр.Димитрова- Посещение на музей на историята на медицината
 
 1. Училищен вестник, посветен на патронния празник
 
Срок: до 08.04.2019г. предаване на материалите Отг: Кр. Христова

Месец Март

ВИЖ
 • 1.Училищни състезания за учениците от IV клас:
 • • Зимно математическо състезание
 • Срок: 13.03.2019 г 11 55ч.
 • Отг: учители по мат.V – VII клас Д.Владимирова, Маркова,кл.рък. IV кл.
 • • Зимно състезание по БЕЛ „Златното перо”(преразказ)
 • Срок:27.03.2019г 11 55ч.
 • Отг: учители по БЕЛ V-VII клас Д.Владимирова, Маркова, кл.рък. IV кл.

 • 2. Изложби:
 • • Осми март
 • Срок:05 март 2019г.
 • Отг: Т. Ненкова
 • • Първа пролет
 • Срок:15 март 2019г.
 • Отг: Т. Ненкова
 • • „Моят първи проект“ – ученици от трети и четвърти клас
 • Срок:. 11-15.03.2019г.
 • Отг:В.Чолакова, Кр.Христова
 • • Фотоизложба по случай деня на водата –– V и VI клас
 • Срок: 22март 2019г.
 • Отг.: Здр.Димитрова,Сн.Маркова
 • 3.Тържества в ПГ:
 • • „Баба Марта при нас”
 • Срок: 01.03.2019г. 12 00 ч.
 • Отг:Д.Милкова
 • • „Поздрав за мама“
 • Срок: 08.03.2019 г. 9 00 ч.
 • Отг.: Д. Милкова, ПГ
 • 4. Открити уроци по:
 • • Физическо възпитание и спорт – ІІІ д клас на тема: ”Гимнастика” . Дискусия по организацията на образователно - възпитателния процес.
 • Срок: 19.03.2019г. 1240 ч. голям физк.салон
 • Отг: Ив. Якимова • Занимания по интереси в ГЦО – ІІІв,г клас на тема: „Пролетна картичка”. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.
 • Срок: 21.03. 2019 г., 13 30 ч. стая 310
 • Отг: Р. Петрова
 • 5. Проекти: • „Чудният свят на науката”. Ден на числото Пи – презентации, изложба.
 • Срок: 14.03.2019г. Отг.: Ир.Стойкова, Св.Димитрова М. Кръстева, Ив. Илиева
 • • „Здравето – нашето богатство” – „Пчелите-сърцето на планетата”- среща с производител на мед и пчелни продукти
 • Срок: 22.03.2019г . 11 00 ч.
 • Отг: Д.Милкова, ПГ
 • • „Пътешествие в миналото”- финал на проекта, посещение в археологическия музей.
 • Срок: 25.03.2019г. – ІІІ г,д 26.03.2019г. – ІІІ а,б,в
 • Отг: кл. ръководители III клас
 • 6. Девети кръг на състезанието ИТ «Знайко» за начален етап и осми кръг за прогимназиален етап.
 • Срок:по график - 09.03.2019г. 9 00 ч.
 • Отг: М.Гинева, Ир.Стойкова,учители по ИТ
 • 7. Среща с актьор, посветена на международния ден на театъра – 27 март
 • Срок: 20 - 30.03.2019г.
 • Отг.: Р. Поптомова, Д. Илиева, Н. Попова
 • 8. Международно състезание «Математика без граници» - пролетен кръг
 • Срок: 28.03.2019г. ІІ, ІV,V,VІ,VІІ кл. – 11 50 ч. І,ІІІ кл. – 12 50 ч.
 • Отг: Пенева, Маркова, учители нач.етап и по математика
 • 9. Състезание организирано от СБНУ - «Аз и буквите»
 • Срок: 21.03.2019г. І – ІVкл. – 12 45
 • Отг: учители начален етап, Д. Владимирова, Пенева
 • 10. Клуб „Приятели на книгата”
 • Срок: по график
 • Отг: Н. Попова, Р. Поптомова, Гр. Ноева
 • 11. Клуб на приказките
 • Срок: по график
 • Отг: Н. Попова, К.Минчева
 • 12. Състезание „Таралеж” по английски език за ученици от начален етап
 • Срок: 26.03.2019г. ІІ, ІVкл. -11 55 ч., ІІІкл. – 12 40 ч.
 • Отг: Кр.Христова, В.Чолакова
 • 13. Час в библиотеката - извънкласно четене на тема: „Вазовите стихове – вечните български песни”
 • Срок: 11.03.2019г. , 910 ч. в училищната библиотека
 • Отг: Ст. Георгиева, Н.Попова, ІVг клас
 • 14. Тържество на буквите
 • Срок: Іа клас 25.03.2019г. 18,00ч. стая 310 Іб клас 26.03.2019г. 18,00ч. стая 310 Ів клас 28.03.2019г. 18,00ч. стая 310 Іг клас 25.03.2019г. 18,00ч. актова зала Ід клас 27.03.2019г. 18,00ч. стая 310
 • Отг:кл.ръководители и учители ГЦО на Ікл.
 • 15. Участие в ученически игри по:
 • • Купа Варна – футбол, стрийт баскет Срок: по график - МДС Отг.: Ив.Якимова, гл.учители
 • • Състезание «Бързи и сръчни» Срок: IV кл. 07.03.2019г. 1500 –1730 I ЕГ И.Якимова III кл. 26.03.2019г. 1500 –1700 I ЕГ И.Якимова II кл. 21.03.2019г. 1500 –1700 I ЕГ С. Павлова I кл. 11.04.2019г. 1500 –1700 I ЕГ нач.учител
 • 16. Конкурси:
 • Национален конкурс „Пролет върху листа” – гр.Кюстендил Срок: по график, март 2019г. Отг.: Т.Ненкова
 • • Национален конкурс „Водата – извор на живот” Срок: по график, март 2019г. Отг.: Т.Ненкова
 • • Национален конкурс за изпълнители на забавна песен – индивидуални изпълнения Срок: 5-6 април2019 г. Отг:П.Ганчева
 • • Подготовка за участие във Великденски конкурс на ОДК при община Варна Срок: март 2019г. Отг: учители по ИТ
 • Месец Февруари

  ВИЖ
  1. Подготовка за участие в областния кръг на състезанието „IT Знайко“ и  „IT Знайко +“ – І – VІІ клас през месец март.
  Отг: Ир. Стойкова –за V – VІІкл. М.Гинева – за І – ІV клас
  1. В памет на Васил Левски – поклонение пред паметника на В. Левски, изготвяне на табло.
  • изготвяне на табло
  Срок: 08.02.2019г. Отг: Ненкова и кл.рък.
  • поклонение пред паметника на Васил Левски
  Срок: 19.02.2019г. Отг: Р. Николова  и Vб кл.
  1. Международно състезание „Математика без граници” - зимен кръг
  Срок: 06.02.2019г. І, ІІ, ІІІ, ІV, - 1150ч. V, VІ , VІІкл. 1150 ч. Отг: зам. директори УД, гл.учители
  1. Училищно състезание по правопис Spelling Bee – ученици от 3 – 7 клас
  Срок:23.02. – 01.03. 2019 г. Отг: Ал. Черелова, Сн. Митева, Кр. Христова, В.Чолакова
  1. Открити уроци по:
  • Български език и литература във ІІ а клас по проект“Училище за успешни личности“ на тема: „Число на съществителното име“ . Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.
  Срок: 14.02.2019г., стая №310 1230ч. Отг: Ирена Янева
  • Човекът и природата в IIIд  клас по проект”Училище за успешни личности”на тема „Среда и условия на живот“. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.
  Срок:15.02.2019г. стая 310 1230 ч. Отг: Д. Владимирова
  • Околен свят в Iг клас на тема: „Домашни животни“. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.
  Срок: 22.02.2019 г. стая № 310 1230 ч. Отг: Г. Константинова
  1. Проект:„Пътешествие в миналото.Нашето славно минало“– изложба на рисунки
  Срок: 25-28.02.2019г. Отг.: кл.ръководители 3 клас
  1. Проект „Здравето – нашето богатство” – празник на здравето – тържество с родители и ученици от 4д клас                                                                                                                         Срок:26.02.2019г.1215ч. актова зала
  Отг.: Д. Милкова, Ир. Христова
  1. Участие на децата от ПГ в Мартеничкова кампания 2019 на Карин дом - изработване на  „Мартенички от деца за деца”
  Срок: 15.02.2019г. 1130 ч., стая № 111 Отг: Д.Милкова
  1. Национален конкурс: „Моите детски мечти”
  Срок:м. февруари 2019 г. Отг. Т. Ненкова
  1. Изложба за празника „Трифон Зарезан” - отг. Т. Ненкова
  Срок:14.02.2019 г. Отг. Т. Ненкова
  1. Родителски срещи:
  Дневен ред: 1.Резултати от ОВР през І-ия учебен срок на учебната 2018 – 2019г.
  1. График на класни и контролни работи през втори учебен срок.
  2. График за консултации през втория учебен срок.
  3. Предстоящи състезания и олимпиади.
  4. Обявяване на прием за ПГ и І клас – краен срок.
  5. Униформи
  Срок:20.02.2019г., сряда – 1830 ч. за V – VІІ кл. 21.02.2019г., четвъртък – 18,30ч. за ПГ-I-IVкл. Отг:класни ръководители, учители
  1. Представяне на материалите за училищния вестник
  Срок: до 15.02.2019г. Предават на: Кр.Христова
  1. Шесто Регионално състезание по ИТ на тема:»България-древна и млада»
  • провеждане на регионалния кръг на състезанието
  Срок:  09.02.2019 г.(събота)900ч. Отг.: М.Гинева, Ир. Стойкова, Ив. Илиева
  • обявяване на резултатите от регионалния кръг в сайта на състезанието https://bgdrevna-mlada.alle.bg/
  Срок: до 16.02.2019 г. Отг: Ир. Стойкова, Ив.Илиева, М.Гинева
  • награждаване
  Срок:27.02.2019 г.сряда, 1230 ч. Отг:Ир. Стойкова, М. Гинева
  1. Състезание на СБНУ:
  • „Аз и числата”
  Срок: 07.02.2019г. – 1240ч. Отг: учители нач.етап, Св. Пенева
  • „Аз общувам с Европа“
  Срок: 28.02.2019г.-1230 ч. Отг.: Кр.Христова, В.Чолакова
  1. Състезание на сдружение Десет книги «Стъпала на знанието. Български език и литература» - V, VI и VІI клас – 90 мин.
  Срок: 15.02.2019г.-1130 ч. Отг.: Р.Поптомова, Д.Илиева, Гр. Ноева
  1. ХVIIІ регионален ученически конкурс „Моята България“.
  Срок за заявката – до 15.02.2019г. Срок: 23.02. 2019г. ОДК по график                                                                                                                        Отг.: Н.Попова-худ.ръководител
  1. Световен ден против тормоза в училище – ден на розовата фланелка
  Срок: 27.02.2019 г. Отг:Ал.Стойкова,С.Маркова,В.Цонева и уч.коорд.съвет
  1. Световен ден за борба с рака - изготвяне на постер от ученици.
  Срок: 04-06.02.2019 г. Отг. Ир. Христова , Здр. Димитрова
  1. Отбелязване на Международен ден за безопасен интернет – 10.02.2019 г.
  Срок: 11-15.02.2019 г. Отг: Ир. Стойкова, учителите по ИТ
  1. Общински и областен кръг на олимпиади по:
  02.02.2019г. –  900 ч.                   събота Математика                                             областен кръг
  03.02.2019г. –  900 ч.                   неделя Български език и литература                 областен кръг
  05.02.2019г. – 1000 ч.                  вторник „Знам и мога“                                          общински кръг
  05.02.2019г. – 1000 ч.                  вторник „Ключът на музиката“                            общински кръг
  05.02.2019г. – 1400 ч.                  вторник Биология и ЗО                                          общински кръг
  05.02.2019г. –  900 ч.                   вторник Физика                                                      областен кръг
  10.02.2019г. –  900 ч.                   неделя  Химия и ООС                                         областен кръг
  16.02.2019г. –  900 ч.                   събота История и цивилизация                          областен кръг
  22.02.2019г. –1000 ч.                   петък Ключът на музиката – състезание         областен кръг
  23.02.2019г. –  900 ч.               събота «Знам и мога» за уч. от ІVкл.                 областен кръг
  23.02.2019г. –  900 ч.               събота География и икономика                          областен кръг
  23.02.2019г.  - 1400ч.               събота Астрономия                                              областен кръг
  24.02.2019г.  -  900 ч.               неделя Биология и ЗО                                          областен кръг
  Отг:учители по предмети, гл.учители, зам.дир. УД
  1. Дейности във връзка с кариерното ориентиране на  учениците  от ІV и VІІ клас:
  • оформяне на кът по професионално ориентиране в библиотеката в помощ на учениците
  • провеждане на тест „Моите интереси“ по график
  Срок: по график 12,19,26.02.2019г. Отг:пед.съветник, кл.ръководители
  1. Честване на националния празник 3 март :
   
  • табло
  Срок: 26.02.2019г. Отг: Ненкова
  • тържество
  Срок: 27.02.2019г. – ПГ, І,ІІ,ІІІ,ІVкл.-1145 – 1215ч. 01.03.2019г.  - V,VІ,VІІкл. – 1245ч. Отг: Д.Димитрова, Д.Владимирова, Здр. Димитрова Н.Попова, П. Ганчева
  • поклонение пред паметник и участие в градското шествие
  Срок:03.03.2019г. Отг.Д. Петров – V в клас
  1. Проект: „Пътешествия във вълшебствата на книгите”                                                                                                    Срок: февруари 2019 г.                                                                                                                      Отг.: Д. Милкова, Н. Попова
  2. Посещение на театрални постановки
  Срок: февруари2019г. – по график Отг.: Р. Поптомова, Н. Попова  

  Месец Януари

  ВИЖ
   1. Проект: „Пътешествие в миналото“. Миналото и българските корени. Източници на знания за миналото.
   Срок: 21-25.01.2019 г. Отг: Класни ръководители III клас
   1. Проект на ПГ: „Приказките – мъдрост и магия“. Пластика на тема: „Моят любим приказен герой“.
   Срок: 14-18.01. 2019 г. Отг: Д.Милкова
   1. Проект на ПГ „Здравето – нашето богатство“ – „В лекарския кабинет“
   Срок: 10.01. 2019 г. Отг: Д.Милкова
   1. Шесто Регионално състезание по Информационни технологии „България древна и млада” за ученици от І до VІІІ клас
   Срок: до 14.01.2019г.-класиране от рег.комисия до 21.01.2019г.- обявяване на списък с допуснатите до рег.кръг до 31.01.2019г.-внасяне на такса от 7лв. на 09.02.2019г. – събота, рег.кръг
   1. Открит урок по човекът и обществото в IVе клас по проект „ Училище за успешни личности“ на тема: „Тракийската цивилизация. Първо българско царство“ – обобщение. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
   Срок:10.01.2019г. четвъртък 12,30ч. Отг.: Марияна Гочева
   1. Открит урок по български език и литература във ІІа клас по проект „Училище за успешни личности“ на тема: ”Число на съществителното име” – упражнение. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
   Срок: 30.01.2019г.сряда 12,30ч. Отг.: Ирена Янева
   1. Общински кръг на олимпиадите по :
   04.01.2019г. петък история и цивилизация 1330 ч.
   09.01.2019г. сряда география и икономика 1330 ч.
   12.01.2019г събота физика 1330 ч.
   до 11.01.2019г петък Информационни технологии предават работите си
   до 14.01.2019г. понеделник астрономия предават работите си
   20.01.2019г. неделя химия и ООС 900 ч.
   25.01.2018 г. петък „Ключът на музиката” 1330 ч.
   26.01.2019г. събота Знам и мога – 4кл. 900 ч.
   26.01.2019г. събота биология и ЗО 900 ч.
     Отг: зам.директори УД, гл.учители,    учители по предмети и учителите от ІV клас
   1. Състезание на СБНУ „Аз и числата” – І – ІV клас
   Срок :   31.01.2019г.- четвъртък І – ІV кл. – 1230 - 1310 ч Отг: учители начален етап, Д. Владимирова  
   1. Първи кръг на състезание по информационни технологии ИТ „Знайко“
   Срок:за предаване на мат. –по график Отг: учители по ИТ
   1. Изложба на проекти по английски език на ученици от V, VІ и VІІ клас.
   Срок: 21-25.01.2018г. Отг: Ал.Черелова, Св. Андреева
   1. „Пътешествия във вълшебствата на книгите” - подготвителна група
   Срок: по график Отг: Д. Милкова - ПГ, Н.Попова
   1. Посещение на театрални постановки
   Срок: по график                                                                                          Отг.: Р. Поптомова, Н. Попова

  Месец Декември

  ВИЖ

   1.Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“

   месец декември 2018 година

                                                                                               Срок: 14.12.2018г.

                                                                                               Отг: Т.Ненкова

   2. Открит урок по български език и литература в Vб клас по проект „ Училище за успешни личности“ на тема: „Празничен календар - Коледа“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.

                                                                                              Срок: 14.12. 2018г. 1230 ч. стая 310

                                                                                              Отг: Р.Поптомова

   3.1-ви декември – международен ден за борба с ХИВ и СПИН - изготвяне на табло и кът с материали

                                                                                                       Срок: до 30.11.2018г.

                                                                                                       Отг: Здр.Димитрова, д-р Йотова

   4.Супервизии по „Превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, предназначена за деца 7 – 14години”

      Срок:05.12.2018г. - 900 - 1030 ч.

      Отг: учители и В.Цонева

   5.Преглед на училищната и храмова песен – вокална група „Слънце”

     Срок:15.12.2018г.-1400ч. зала Пленарна на Об Вн

      Отг: П. Ганчева

   6.Участие в VІ регионално състезание по информационни технологии „България – древна и млада”.

     Срок: до 21.12.2018г. – училищен кръг

      Отг: М.Гинева, Ир. Стойкова

   7.Световна седмица на кодирането – Часът на кода.

     Срок: 03 –09.12.2018г.

      Отг: Ир.Стойкова

   8.Дейности по проекти:

   - Проект на випуск VI клас:  „Природа и геометрия“- Природата в равнината

                                                                                                Срок: 03 – 14.12. 2018г.

                                                                                                Отг: Св. Димитрова, М. Кръстева

   9.Изложба от компютърни рисунки на тема:” Вълшебна Коледа”

                                                                                                Срок: 17-21.12. 2018г.

                                                                                                Отг: учители ИТ начален етап

   10.Общински кръг на олимпиада по:

   • Български език и литература –V, VІ, VІІ клас

                                                                                         Срок:08.12.2018 г.  1000ч.

                                                                                         Отг:Р.Поптомова, Д.Владимирова, Сн. Маркова

   • Математика – ІV,V,VІ,VІІ клас

                                                                                         Срок: 15.12.2018г. 900ч.

                                                                                         Отг:Св. Димитрова, Р. Николова,

                                                                                         Сн.Маркова, Св.Пенева

   11.Състезание от СБНУ – „Аз, природата и светът“

     Срок:  13.12.2018г.1230 ч.-І,ІІ,ІІІ,ІVкл.           

      Отг: учители начален етап

               Д. Владимирова, Св. Пенева

   12.„Пътешествия във вълшебствата на книгите”

                                                                                           Срок: по график в училищната библиотека

                                                                                           Отг: Д.Милкова, Н.Попова

   13.Коледна  украса в училищната сграда.

       Срок: 01.12.2018г.

       Отг. Т.Ненкова, Т.Балканска   

   14.Коледна изложба „Български коледни обичаи и традиции”

                     Срок: до 01.12.2018г.

                     Отг: Т. Ненкова, Т. Балканска 

   15.Училищен вестник – коледен брой

   Срок: до 07.12.2018г. -издаване

   Отг:Кр.Христова,  кл.р-ли   

   16.Коледни тържества – коледно шоу, дискотека:

   Група Време Място и отговорници
   ПГ и Іа, Ів 18.12.2018г. от 1100ч. до 1140ч. Театрална постановка в Актовата зала
       Отг:Д.Милкова, Кр.Николова, Ал.Стойкова, В.Петрова, Ив. Христова
   Іб, Іг, Ід 18.12.2018 г. от 1150ч. до 1230ч. Театрална постановка в Актовата зала
       Отг: Г.Лазарова, Г. Ненова, М. Цонева,  Й. Кирова, М. Енева
   ІIа,  ІIб, ІIг 19.12.2018г. от 1830ч. Куклен театър Отг:Ир.Янева,Ст. Димитрова, А.Първанова
   ІIд 14.12.2018г. от 1000ч. Куклен театър Отг: Ир.Щерева
   ІІIа,ІІIбІІIв,ІІIгIIIд 14.12.2018 г. от1000 ч. ДТ”Ст.Бъчваров” – филиал Коледна постановка ”Коледата на госпожа Коледа” Отг: Т. Петкова, К. Минчева,А.Атанасова, Д. Димитрова Д. Владимирова, И. Желязкова, Н. Иванова, Р.Петрова
   IV а,б,в,г,д,е 21.12.2018г.от 1100ч. ДТ”Ст.Бъчваров” – филиал Коледна постановка ”Коледата на госпожа Коледа” Отг: кл.ръководители
        
   Vа, Vб, Vв, Vг,Vд 18.12.2018г. – 1500ч. до 1700ч. Коледна дискотека в хотел”Аква”
   VI a ,VIб 18.12.2018 г. от 1600ч. до 1800ч. Коледна дискотека в заведение ”Златен лъв”
        
   VІІа 19.12.2018г. – 1500ч. до 1700ч. Коледно парти в ресторант „Фратели“
   VІІб 21.12.2018г. – 1430ч. до 1700ч. Коледна дискотека в Механа „Брок”

  Месец Ноември

  ВИЖ
  1. ХХVІI есенен математически турнир „Черноризец Храбър” – за ученици от ІІ до VІІ клас
  Срок: 01.11.2018г. 11,00 ч. Място: ОУ”П.Р.Славейков”
  1. Национални конкурси:
  2.1. Морето, морето морето... Срок: до 01.11.2018г. Отг.: Г.Ноева,Д. Илиева, Р.Поптомова, Д.Петров, учители по ИТ І – VІІ клас
  • „Национален парк Рила – познат и непознат“
  Срок: до 08.11.2018 г. Отг. Т.Ненкова
  • „Златна есен – плодовете на есента“
  Срок: 01.11.2018 г. Отг. Т.Ненкова
  1. Състезания:
   • „Стъпала на знанието. Български език и литература” на сдружение Десет книги – първи предварителен кръг
  Срок: 09.11.2018 г. 2018г.13,20ч. Отг.:Гр.Ноева,Д.Илиева,Р.Поптомова,Д. Петров
  • „Любословие“ на СФБ по български език и литература
  Срок: 21.11.2018г. Отг.:Гр.Ноева,Д.Илиева,Р.Поптомова,Д. Петров
  • „Аз рисувам” на СБНУ.
  Срок: 15.11. 2018г. І - ІV клас   -  12,00ч. Отг: Д. Владимирова
  • „Ученическа купа Варна“ по лека атлетика:
  • за момичета и момчета I-ІІ клас
  Срок :7.11. 2018 г.  Отг: Ив. Якимова      
  • за момичета и момчета III-IV клас
                                                                                                 Срок:14.11.2018 г.                                                                                                Отг:Ив.Якимова                                                 
  1. Проекти:
   • „Творчеството на Варта Берберян” – творец от Варна.
  • Конкурс за илюстрации по произведения на Варта Берберян
  Срок: 26-30.11. 2018г. Отг.: Класни ръководители IV клас
  • Среща на родителите на учениците от IVд клас с поетесата.
  Срок: 28.11. 2018г.18,00ч.акт.зала Отг.: Ирина Христова
  • „Приказките – мъдрост и магия“. „Моята любима приказка“ – рисунки на деца от ПГ.
  Срок: 26-30.11.2018г. Отг.: Д.Милкова
  • „Здравето – нашето богатство“
  • Изложба „Храната – вкусна и красива“ – ПГ.
  Срок: 07-09.11.2018г. Отг.: Д.Милкова ПГ
  • Посещение на Музей по история на медицината -  ПГ и ІVд клас
  Срок: 16.11.18г. .-ПГ;19.11.18г. -ІVд клас Отг.: Д.Милкова, И. Христова
  • „Детско полицейско управление“ – по програма на МВР – с учениците от ГЦО IIIв,г клас
  Срок: всеки петък, 11,50 – 12,30 ч.стая 407 Отг: Р. Петрова-ст.учител на ГЦО
  1. Открити уроци:
   • Български език и литература - самоподготовка, група за целодневна организация ІІІа,гкл., на тема „Карнавал в гората”-Леда Милева. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
  Срок:12.11.2018 г. 12,30ч.стая 310 Отг:Ив. Желязкова
  • Математика - Vа клас на тема ”Основно свойство на дробите”- упражнение, по проект „ Училище за успешни личности“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
  Срок: 16.11. 2018г.петък,12,30ч.стая 310 Отг. Ирина Стойкова
  • Час на класа -Vб клас на тема ”Толерантност към различните” по проект „Училище за успешни личности“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
  Срок: 14.11. 2018г., 12,30ч. стая 310 Отг.: Р.Николова
  1. Световен ден на възпоменание за жертвите от пътно-транспортни произшествия – 18.11.2018г.
   • беседа в час на класа
  Срок : 12 и 13.11.2018г. Отг : кл.рък-ли и пед.съветник
  • изложба с рисунки на ученици по темата
  Срок: 08.11.2018г. Отг:Т. Ненкова
  1. Беседи по пътна безопасност с учениците
  График: ІІІа, ІІІб – 06.11.2018 г.17,50 ч. Ід –  20.11.2018 г.11,55 ч. VІа, VІб – 20.11.2018 г.12,30 ч. VІІа, VІІб – 27.11.2018 г.12,30 ч.
  1. Есенно почистване
  Срок : 13.11.2018г. V –VІІ кл.- кл.стаи 19 - 20.11.2018г.  нач.етап – кл.стаи Отг.: П.Христова и кл.ръководители
  1. Спортен празник „Бързи и сръчни”- есен 2018 г.
  Място на провеждане: ІЕГ Срок: 8.11.2018г.15,00ч -17,00ч. ІV кл. Отг:Ив.Якимова Срок:20.11.2018г.15,00ч.-17,00ч. ІІІ кл. Отг: Ив.Якимова Срок:22.11.2018г.15,00ч.-17,00ч.  ІІ кл. Отг:С. Павлова
  1. Училищни турнири по:
   • Волейбол –момичета, момчета - VІІ  клас
  Срок: до 23.11.2018г. Отг.: П.Петков
  • Баскетбол – момичета, момчета – VІ клас
  Срок: до 23.11.2018г. Отг.: С.Павлова
  • „Най-добър скачач” – ІV клас
  Срок: до 23.11.2018г. Отг.: Ив.Якимова
  1. Родителски срещи с дневен ред:
   • Успех и дисциплина на учениците.
   • УН – анкета за ученически униформи.
   • Срещи с учители по предмети.
   
   ПГ, І – ІVкл.  28.11.2018г. - 1830 часа
      V – VІІ кл.  29.11.2018г. - 1830 часа
  Отг: зам.директори УД, кл.ръководители,учители в ГЦО и ПГ
  1. Училищна олимпиада по английски език за учениците от ІІІ и ІV клас
  Срок: 29.11.2018г. 12,30ч. Отг: Кр. Христова, В. Чолакова
  1. 1-ви декември – ден на борба срещу СПИН - изготвяне на табло и кът с материали
  Срок : 28.11.2018г. Отг.: Здр.Димитрова,Д.Милкова, Ир.Христова
  1. Провеждане на час на класа съвместно с инспектор ДПС по програма „Работа на полицията в училище”
  Срок: по график Отг : инсп.ДПС, кл.рък-ли
  1. Организиране на срещи с родители за запознаване на учениците със спецификата на техните професии.
  Срок: по график за дейности в час на класа Отг.: класни ръководители
  1. Супервизия по „Програма за превенция на агресивното поведение сред учениците от I – IV клас“ на дирекция „Превенции“, община Варна.
  Срок:    по график Отг: учители нач.етап
  1. Посещение на театрални постановки
  Срок: ноември 2018 г. Отг.: Р. Поптомова, Н. Попова
  1. Подготовка за участие в състезание ИТ „Знайко” и „Знайко +”
  Срок:по график Отг:М. Гинева, учители по ИТ І-VІІкл.
  1. Подготовка за участие в Регионалното състезание по ИТ”България – древна и млада”.
  Срок: през м. ноември Отг: М. Гинева, учители по ИТ

  Месец Октомври

  ВИЖ
   1. Отбелязване на световния ден на усмивката.
   Срок:05.10.2018г. Отг: В.Цонева, Р.Николова, Д.Владимиров
   1. Практическо занятие – «Учебна евакуация» по Плана за действие при бедствия, аварии и пожари.
   Срок: 18.10.2018г.в края на ІІІ-ти уч.час за І и за ІІ смяна Отг. зам.дир. АСД-кл.рък.,уч-ли
   1. Открити уроци:
   • Английски език – ІV клас на тема „Моите любими дрехи” Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
   Срок:19.10.2018 г., петък, 12,30 ч. стая № 310 Отг:В. Чолакова
   • Физика и астрономия – VІІ клас по проект „Училище за успешни личности” на тема:”Електрично съпротивление”. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
   Срок:26.10.2018г. 12,30ч. Отг: М.Кръстева
   1. Супервизии по «Програма за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, предназначена за деца на 7-14 години» с учители от начален, прогимназиален етап и учители в групи за целодневна организация.
   Срок: 10.10.2018 г. сряда І група - 9,00 – 10,30ч. ІІ група – 14,00 – 15,30ч. ПИЦ „Младост”бул.”Вл.Варненчик”кв.Трошево, бл.50 Отг:учители, В.Цонева –лектор проф.Бончева
   1. Обучение за работа с електронен дневник – вътрешно квалификационен курс
   Срок: 19.10.2018 г. – нач.етап – 10,30 ч. 26.10.2018г. – прог.етап – 14,15 ч. Отг:Ир. Стойкова
   1. Спортен празник
   Срок: 31.10.2018 г. Отг.учители по ФВС, кл. ръководители
   1. Училищен турнир по:
   • футбол  VІІ клас – момчета.                                                                            Срок: по график до 19.10.2018г.
   Отг:  П. Петков,контр. Р. Николова
   • футбол – момичета, VI-VII клас;                                   Срок: по график до 19.10.2018г.
   Отг:  Ив.Якимова,контр.Д.Владимирова  
   1. VI международен турнир „Математика без граници“ – есенен кръг.
   Срок: 25.10.2018г.от 12,00 ч. – 2,3,4 клас 25.10.2018 г. от 12,30 ч. – 1,5,6,7 клас
   1. Европейски ден за борба с трафика на хора – беседа в часа на класа за учениците от VІІ клас.
   Срок: 18 .10. 2018г. Отг: за изг. на материал-В.Цонева, за час на класа- кл.ръководители  
   1. Ден на народните будители:
    
   • тържество                                     Срок: 31.10.2018г.
   8,00ч. – за V – VІІ клас 9,30ч. – за ПГ,І – ІV клас Отг: А.Атанасова,Р.Николова, Н. Попова,П.Ганчева, Петков, Якимова, С.Павлова  
   • изложба
   Срок: 26.10.2018г. Отг:Т.Ненкова
   • поклонение в алеята на Възрожденците в Морската градина
   Срок:01.11.2018г. Отг:Вл. Николов, Vд кл.
   1. Проект на ПГ:
   • „Приказките-мъдрост и магия“. „На гости на книжките“ – училищна библиотека.
   Срок: 16.10.2018г. 9 00 ч. Отг: Д.Милкова, ПГ
   • “ Здравето – нашето богатство“. Посещение на Музей“ Човекът и неговото здраве”.
   Срок: 19.10.2018г. 1120ч. Отг: Д.Милкова, ПГ
   • “ Здравето – нашето богатство“. „Нашите зъбки“- обучение с родители и ученици от IV д клас
   Срок: 26.10.2018г. 12 15ч. Отг: Д.Милкова, Ир. Христова
   1. Европейска седмица на кодирането.
   Срок:06-21.10. 2018г. Отг: Ир.Стойкова, Ив.Илиева
   1. Участие в мероприятията в Морската градина за отбелязване на световния ден на интензивното ходене – ученици V – VІІ клас
   Срок:13.10.2018 г  9,30 ч сцена Раковина в Морската градина Отг: Св.Димитрова
   1. Участие с доклад в конференция за педагогически специалисти „Клъстери и иновации в образованието” към ТУ гр Варна
   Срок: 05 - 07.10.2018 г. Отг:Ир. Стойкова – учител по ИТ
   1. Посещение на театрални постановки
   Отг: Р.Поптомова, Н. Попова  
   1. ХV Национален конкурс „Златна есен- плодовете на есента” гр. Севлиево.
   Срок:м.10.2018 г. Отг: Т.Ненкова
   1. Дейности в националната седмица на четенето – 22-26.10.2018 г.
   • На рождения ден на Райна Пенева – разговор за „Красивите хора на майка България” – с ученици от пети клас: рецитал по стихове на поетесата; четене на любими стихотворения; да препишем вярно и красиво стихотворението „Цар Симеон”, посветено на патрона на училището.
   24.10.2018 г. 12,40 ч. в училищната библиотека
   • Разговор за силата на словото и смисъла да се чете – с ученици от шести клас: изразителен прочит на произведения от творчеството на Йордан Йовков.
   24.10.2018г. 12,40 ч. в стая № 310
   • „Никой не е по-силен от словото” – среща с писателя Мариан Желев за Добруджа и Йовков, за творчеството му и любимите занимания – разговор с ученици от седми клас.
   23.10.2018 г. , 13,30 ч. в училищната библиотека
   • Маратон на четенето - приказката „Бащина поука – синовна сполука” .
   25.10.2018 г. ученици от втори клас- класна стая
   • Маратон на четенето – „Историята на д-р Дулитъл”- Хю Лофтинг
   23.10.2018 г. ученици от трети клас- класна стая
   • Маратон на четенето – „Барон Мюнхаузен” – Ерих Расие
   22.10.2018 г. ученици от трети клас- класна стая
   1. Есенна ваканция – 01.11.2018г. до 04.11.2018г. вкл.

  Месец Септември

  ВИЖ

  Родителски срещи
  2.1.Преди 15 септември
  ПГ
  Срок: 04.09.2018г. ; 18,30ч.; стая 206
  Отг: Д. Милкова
  І клас
  Срок : 04.09.2018г. ;18,30ч.; класни стаи
  Отг: класни ръководители на І клас

  2 .2.След 15 септември
  ПГ, І – ІV клас
  Срок: 19.09.18г. – 18:30ч.
  Отг: кл.р-ли І-ІV клас, Д. Милкова

  V – VІІ клас
  Срок: 20.09.18г. – 18:30ч.
  Отг: кл.р-ли V-VІІ кл.

  Откриване на учебната 2017/2018 година - тържество
  Срок: 17.09.18г. – 9:00ч.