Предстоящо

Месец Януари

Месец Декември

ВИЖ
 1. Общински конкурс „Рождество Христово”
Срок:до 05.12.2019г.за творбите Отг: Т. Ненкова  
 1. Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“
Срок: 13.12.2019г. Отг: Т.Ненкова    
 1. ХХVІІІ Математически турнир „Иван Салабашев” за ученици от ІІ – VІІ клас – провежда се в МГ”Д-р П.Берон”.
Срок: 07.12.2019г. 1000 ч. Отг: за уведомяване -учители по математика и кл.ръководители начален етап  
 1. 1-ви декември – международен ден за борба с ХИВ и СПИН - изготвяне на табло и кът с материали
Срок: до 25.11.2019г. Отг: Здр.Димитрова,Д. Милкова, Ир.Христова д-р Йотова  
 1. Провеждане на уроци и еко – игри в часовете за занимания по интереси с ученици от групите за целодневна организация(ГЦО ) и ІІд клас, свързани с опазване на околната среда „За по-чисто училище”:
 • на 09.12.2019г., понеделник, с учениците от ІІ Д клас – от 1145 до 1245 ч. в стая 309
отг: Яна Русева –Еко Партнърс,  М.Цонева
 • на 09.12.2019г., понеделник, с учениците от ГЦО ІІ АБ клас – от 1500 до 1600ч. в стая 305
отг: Яна Русева –Еко Партнърс,  Г.Лазарова
 • на 09.12.2019г., понеделник, с учениците от ГЦО ІІ АВ клас – от 1600 до 1700ч. в стая 207
отг: Яна Русева –Еко Партнърс,  Ив.Христова
 • на 10.12.2019г., вторник, с учениците от ГЦО І А клас – от 1500 до 1600ч. в стая 211
отг: Яна Русева –Еко Партнърс,  Р.Петрова
 • на 10.12.2019г., вторник, с учениците от ГЦО І Б клас – от 1600 до 1700ч. в стая 210
отг: Яна Русева –Еко Партнърс,  Ст.Георгиева
 • на 11.12.2019г., сряда, с учениците от ГЦО І В клас – от 1500 до 1600ч. в стая 209
отг: Яна Русева –Еко Партнърс,  Л.Митева
 • на 11.12.2019г., сряда, с учениците от ГЦО І Г клас – от 1600 до 1700ч. в стая 208
отг: Яна Русева –Еко Партнърс,  Й.Кирова
 • на 12.12.2019г., четвъртък, с учениците от ГЦО ІІ А,Г клас – от 1500 до 1600ч. в стая 211
отг: Яна Русева –Еко Партнърс,  М. Енева    
 1. Участие в преглед на училищната и храмова песен – вокална група „Слънце”
Срок:14.12.2019г.-1400ч. зала Пленарна на Об Вн Отг: П. Ганчева  
 1. Участие в VІІ регионално състезание по информационни технологии „България – древна и млада”.
Срок: до 20.12.2019г. – училищен кръг Отг: учители по ИТ
 1. Отбелязване на световната седмица на кодирането – „Часът на кода“.
Срок: 09 –15.12.2019г. Отг: Ир. Стойкова, Ив.Илиева  
 1. Училищна олимпиада по английски език за учениците от ІІІ и ІV клас
Срок: 11.12.2019г. 12,00ч.                                                                                                     Отг: Кр. Христова, В. Чолакова
 1. Общински кръг на олимпиада по:
 • Български език и литература –V, VІ, VІІ клас
Срок:11.12.2019 г.  1000ч. Отг:Р.Поптомова, Гр.Ноева, Д.Илиева, Т. Йорданова,Д.Владимирова, Сн. Маркова -      Математика – ІV,V,VІ,VІІ клас Срок: 09.12.2019г. 900ч.   – за V,VІ,VІІ клас 06.12.2019г.1300ч. – за ІV клас Отг: Св. Димитрова, Ир.Стойкова,М.Кръстева Ив.Илиева, С.Иванова, В. Петрова, Сн.Маркова, Св.Пенева  
 1. Състезание от СБНУ – „Аз, природата и светът“
Срок:  17.12.2019г.1230 ч.- І,ІІІ, ІV – 12,45ч. ІІ – 11,50ч. 15,10ч. – за група ІІІ кл.след коледно тържество Отг: учители начален етап Д. Владимирова, Св. Пенева  
 1. „Пътешествия във вълшебствата на книгите”
Срок: по график в училищната библиотека Отг: Д.Милкова, Н.Попова  
 1. Коледна украса в училищната сграда.
Срок: до 01.12. 2019г. Отг. Т.Ненкова, Т.Балканска  
 1. Коледна изложба: „Български коледни обичаи и традиции”
Срок: до 01.12.2019г. Отг: Т. Ненкова, Т. Балканска  
 1. Изделия за благотворителния базар, изработени от групите за занимания по интереси:
 • „От нищо нещо” – 02.12. - 20.12. – отг: Т. Балканска
 • „Изящни и приложни изкуства” – 02.12. – 20.12. – отг. Т.Ненкова
 • „Талантливи и сръчни” – 02.12. – 20.12. – отг: А.Първанова
 
 1. Радиопредаване: Рождество Христово-Коледа
Срок:17.12.2019г. Отг: за І смяна- 1155 ч. - Т.Илиева,Н.Рускова за ІІ смяна – 1830 ч. - Д. Илиева, Н.Рускова  
 1. Посещение на театрални постановки
Срок: декември 2019 г.                                                                                                 Отг.: Р. Поптомова, Н. Попова  
 1. Празник в ПГ с театър „Нона”  -  „Добре дошъл, дядо Коледа”
Срок:16.12.2019г. 9 15 ч. актова зала Отг: Д.Милкова
 1. Коледно парти на учениците от І А клас с родителите
Срок: 18.12.2019г. 16 00 ч. Отг: Ир. Христова  
 1. Посещение на Коледни представления:
Група Време Място и отговорници
ПГ 20.12.2019 г. от 1230ч. до 1500ч. ДТ”Ст.Бъчваров” – филиал Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят ” по Братя Грим Отг: Д.Милкова  
   
Іаб, Ів, Іг 20.12.2019 г. от 1230ч. до 1500ч. ДТ”Ст.Бъчваров” – филиал Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят ” по Братя Грим Отг: И.Христова, М.Гинева, С.Иванова, М.Гочева, Р.Петрова, Ст.Георгиева, Л.Митева, Й.Кирова
   
ІIа,  ІIб, ІІв, ІIг ,ІІд 20.12.2019г. от 1230ч. до 1500ч. ДТ”Ст.Бъчваров” – филиал Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят ” по Братя Грим Отг:Ал. Стойкова, Б. Дочева, Кр. Николова, Г. Ненова, М. Цонева , Г. Лазарова, Ив. Христова, М. Енева
ІІIа,ІІIбІІIв,ІІIгIIIд 17.12.2019г. от1230 ч. до 1500ч. ДТ”Ст.Бъчваров” – филиал Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят ” по Братя Грим Отг: Ир.Янева,Ст. Димитрова, В. Петрова, А.Първанова, Ир. Щерева, Д. Мазганова, Т. Илиева, Н. Станев
IV а,б,в,г,д,е 19.12.2019г. от 1230ч. до 1500ч. ДТ”Ст.Бъчваров” – филиал Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят ” по Братя Грим Отг: Т. Петкова, К. Минчева,А.Атанасова, Д. Димитрова Д. Владимирова, И. Желязкова
VI клас     20.12.2019 г. от 9 30 ч. до 1200 ч. Коледно парти в Гранд Мол  - Варна Отг:Ир.Стойкова, Р.Николова, Т.Иванова, Р.Поптомова, Т.Йорданова
  VIIA и VIIБ клас       07.12.2019г. от 1700 до 1900 ч. Коледно тържество по плана за час на класа Billiards bar & darts The Shelter с  адрес: ул. Драган Цанков №7
     

Месец Ноември

ВИЖ

1. Проекти и изложби:

„Имало едно време…….”. Компютърна рисунка – изложба

Срок: 25-29.11. 2019г.

Отг.: Класни ръководители IV клас

„Природата – наш дом”. Богатството на природата през есента - изложба

Срок: 01-08.11. 2019г.

Отг.: Класни ръководители ІІ клас

„Детско полицейско управление“ – по програма на МВР – с учениците от ГЦО IV клас

Срок: всяка сряда, 16,10ч. – 16,50 ч.стая 206

Отг: Ив.Желязкова-ст.учител на ГЦО

2. Национални конкурси:

„Златна есен – плодовете на есента“

Срок: 01.11.2019 г.

Отг. Т.Ненкова

3. Открити уроци:

Занимания по интереси - група за целодневна организация ІІа,в кл., на тема „Игри за сплотяване на групата и преодоляване на конфликти“. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.

Срок: 27.11.2019г. 13,30ч. стая 310

Отг:Ив. Христова

4. Състезания:

„Стъпала на знанието. Български език и литература” на сдружение Десет книги – първи предварителен кръг

Срок: 07.11.2019 г. 2019г.11,40ч.

Отг.:Гр.Ноева, Д.Илиева, Р.Поптомова,Т. Йорданова, Сн. Маркова

„Аз рисувам” на СБНУ.

Срок: 19.11. 2019г.

ІІ кл. 11,50ч.

І, ІІІ и ІV кл. 12,45ч.

Отг: Д. Владимирова

Контролира: Св.Пенева

„Ученическа купа Варна – есен 2019“:

по лека атлетика:

за момичета и момчета I-ІІ клас

Срок: 30.10. /сряда/ 2019 г.

Отг: Б. Петров

Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

за момичета и момчета III-IV клас

Срок: 06.11./сряда/ 2019 г.

Отг: Ив. Якимова

Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

спортен празник „Бързи и сръчни”

за ІІІ клас

Срок: 12.11. /вторник/ 2019 г.

15,00ч. – 17,30ч. І ЕГ

Отг: Ив. Якимова

Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

за ІІ клас

Срок: 19.11. /вторник/ 2019 г.

15,00ч. – 17,00ч. І ЕГ

Отг: С. Павлова

Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

за І клас

Срок: 21.11. /четвъртък/ 2019 г.

15,00ч. – 17,00ч.І ЕГ

Отг: М. Гинева, Ир.Христова

Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

5. Eкскурзия с група ученици от V, VІ и VІІ клас, посветена на 1 ноември - Ден на народните будители до гр. Сливен и гр. Казанлък

Срок: 01 – 02.11.2019г.

Отг: Св. Димитрова, Гр. Ноева, Т.Балканска

6. ХХVІIІ есенен математически турнир „Черноризец Храбър” – за ученици от ІІ до VІІ клас

провеждане на 01.11.2019г. 11,00 ч.

ІІ-VІІ кл.в ОУ ”П.Р.Славейков”

7. Подготовка за участие в състезание ИТ „Знайко” и „Знайко +”

Срок:по график

Отг:М. Гинева, учители по ИТ І-VІІ кл.

8. Провеждане на час на класа съвместно с инспектор ДПС по програма „Работа на полицията в училище”

Срок: по график

Отг: инсп.ДПС, кл.рък-ли

9. Организиране на срещи с родители за запознаване на учениците със спецификата на техните професии.

Срок: в час на класа, 26.11.2019г.

Отг.: класни ръководители

ІІ – VІІ клас

10. „Четем и творим заедно в седмицата на бащата - 04.11. – 08.11.2019г.”

Любимата приказка на татко – в училищната библиотека

Срок: 12.11. 2019г. 11,00ч.

Отг: Д. Милкова ПГ

Приказно творчество с татко

Срок: 15.11.2019г. 11,00ч.стая № 111

Отг: Д. Милкова ПГ

11. Училищни турнири по:

волейбол –момичета, момчета - VІІ клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: Б.Петров

Контр: гл.уч.Р.Николова

баскетбол – момичета, момчета – VІ клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: С.Павлова

Контр: гл.уч.Р.Николова

„Най-добър скачач” – ІV клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: Ив.Якимова

Контр: гл.уч.Д.Владимирова

12. Беседи по пътна безопасност с учениците:

По график:

ІІа,б,в,г,д – 12.11.2019 г.11,05 ч.

ІІІа,б,в,г,д – 05.11.2019 г.11,55 ч.

ІVа,б,в,г,д – 04.11.2019 г.11,55 ч.

VІІа,б,в,г, – 26.11.2019 г.18,30 ч.

13. Световен ден на възпоменание за жертвите от пътно-транспортни произшествия – 17.11.2019г.

беседа в час на класа

Срок: 11 и 12.11.2019г.

Отг: кл.рък-ли и пед.съветник

изложба с рисунки на ученици по темата

Срок: 07.11.2019г.

Отг: за ПГ, І-ІV кл.-Д. Владимирова

за V – VІІ кл. -Т. Ненкова

Контр:зам директор АСД

14. Подготовка за участие в Регионалното състезание по ИТ”България – древна и млада”.

Срок: през м. ноември

Отг: М. Гинева, учители по ИТ

15. Есенно почистване

Срок: 12.11.2019г.- V –VІІ кл.- кл.стаи

18 - 19.11.2019г. – нач.етап – кл.стаи

Отг.: П.Христова и кл.ръководители

16. 1-ви декември – ден на борба срещу СПИН - изготвяне на табло и кът с материали.

Срок: 25.11.2019г.

Отг.: Здр.Димитрова, Д.Милкова, Ир.Христова

17. Родителски срещи:

Срок:

ПГ, І – ІVкл. 20.11.2019г. - 18.30 часа

V – VІІ кл. 21.11.2019г. - 18.30 часа

Месец Октомври

ВИЖ

1.Отбелязване на световния ден на усмивката. Срок:04.10.2019г.

2.Практическо занятие – «Учебна евакуация» по Плана за действие при бедствия, аварии и пожари. Срок: 18.10.2019г.в края на ІІІ-ти уч.час за І и за ІІ смяна

3.Открита  практика по проекта „Училище за успешни личности“:

 • Човекът и обществото – ІІІ клас на тема: „Общество и родина” урок-практикум по Национална програма „Иновации в действие” с партньорски училища.
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 14 00 ч. стая № 311
 • Съвместна практика на проектно - изследователска дейност на тема: " Моят древен и нов град" с ученици от VIа и VIб клас от ОУ“Цар Симеон I“, гр.Варна и партниращите училища по национална програма " Иновации в действие"
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 14 00 ч. стая № 310
 • Работна среща „Училище за успешни личности“ – какво постигнахме:
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 15 30 ч. стая № 310
 • Представяне на иновацията на ОУ „ Цар Симеон I“ и извършената дейност през учебната 2018–2019г., презентиране на идеята за втория етап – развиване на умението да си креативен с глобална тема: „Идеи, които променят света“.
 • Представяне на иновацията на ОУ „ Екзарх Антим І” гр. Пловдив
 

4.Спортен празник на ОУ „Цар Симеон I Срок:  14.10.2019г.  

5.Училищен турнир по:

 • футбол  VІІ клас – момчета.
Срок: по график до 30.10.2019г.
 • футбол – момичета, VI-VII клас;
Срок: по график до 30.10.2019г.  

 • 6. I международен турнир „Математика без граници“ – есенен кръг.
 • Срок: 30.10.2010 г.: от 12,00ч. за І, ІІ, ІІІа,б,в,г, ІVв,г,д клас от 12,45ч. за ІІІд, ІVа, ІVб  клас  
  1. Подаване на заявка за състезанието на СБНУ „Аз рисувам“.
  Срок:до 24.10.2019г.    провеждане – на 19.11.2019г.  
 • 8. Европейски ден за борба с трафика на хора – беседа в часа на класа за учениците от VІІ клас.
 • Срок: 18 .10. 2019г.
  1. Ден на народните будители:
  • поздрав за 1 ноември на сайта на училището и поздравителни адреси до ДГ, училища, институции
  Срок24.10.2019г.
  • радиопредаване Срок: 29.10.2019г.  - ЧК
   
  • изложба
  Срок: 25.10.2019г.
  • поклонение в алеята на Възрожденците в Морската градина
  Срок:01.11.2019г.  
  1. Дейности на ПГ.
  • „Домът на книгите в библиотеката“ – посещение в училищната библиотека.
  Срок: 04.10.2019г. 11 00 ч.
  • „Даровете на есента” – изложба на децата от ПГ.
  Срок:21-25.10.2019г.
  1. Радиопредаване за деня на учителя
  Срок:04.10.2019г.
  1. Европейска и световна седмица на програмирането.
  Срок:05-20.10. 2019г.  
  1. Регистрация за участие в състезание по правопис Spelling Bee – III – VII клас
  Срок:04-25.10. 2019г.  
  1. Състезание „Стъпала на знанието” на сдружение Десет книги:
  • подаване на заявка за участие в І кръг: 10-21.10. 2019г.
  • провеждане – на 07.11.2019г.
   
  1. Международен ден на Черно море – инициативи по паралелки.
    ПГ и І клас – конкурс за рисунка и изложба – от 9,00 до 10,30ч. ІІ клас – посещение на Аквариума ІІІ клас – конкурс за рисунка и изложба – от 9,00 до 10,30ч. ІV клас – посещение на Военноморския музей V клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба – 8,00 до 11,00ч. VІ клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба– 8,00 до 11,00ч. VІІ клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба– 8,00 до 11,00ч. Срок: 31.10.2019г.
  1. Участие в мероприятията в Морската градина за отбелязване на световния ден на интензивното ходене – ученици V – VІІ клас
  Срок: 06.10.2019 г. 10,00 ч. сцена Раковина в Морската градина  
  1. Предаване на материали за училищния вестник
  Срок: до 05.10.2019 г.
  1. Посещение на театрални постановки
   
  1. ХVІ Национален конкурс „Златна есен- плодовете на есента” гр. Севлиево.
  Срок:01.11.2019 г.  
  1. Есенна ваканция – 01.11.2019г. до 03.11.2019г. вкл.

  Месец Септември

  ВИЖ
  1. Дейности за осъществяване на допълнителна подкрепа на учениците със СОП:
  1.Подаване на заявление от родител

  Срок: до 03.09.2019 г.

  Отг. Н. Рускова-Желева, В. Цонева, К. Грозева

  2.Определяне на ЕПЛР на учениците със СОП за извършване на оценка на индивидуалните потребности  и становище за осъществяване на допълнителна подкрепа

  2. Откриване на учебната 2019/2020 година – тържество

  Срок: 16.09.2019 г. – 900ч.

  • Генерална репетиция

  Срок: 12.09.2019 г. – 9,30ч.

  13.09.2019 г. – 9,30ч.

  1.  Родителски срещи
  • Провеждане

  1.Преди 15 септември

  • І клас

  Срок : 03.09.2019г. ;18,00 ч.; класни стаи

  Отг.: класни ръководители на І клас

  • ПГ

  Срок: 04.09.2019г. ; 18,00 ч.; стая 206

  Отг.: Д. Милкова  

  2.След 15 септември

  • ПГ, І – ІV клас Срок: 18.09.19 г. сряда – 1830ч.

  Отг.: кл. р-ли І-ІV клас, Д. Милкова  

  • V – VІІ клас Срок: 19.09.19 г. четвъртък – 1830ч.

  Отг.: кл. р-ли V-VІІ кл.  

  3. Предаване на:

  • Учебници за ПГ, І , IV, V, VІд и VІІ клас и на учебни тетрадки за ІІ и ІІІ клас от библиотекаря на класните ръководители
  Срок: 12.09.2019 г. по график
  І  кл. и ПГ Л. Митева, Й. Кирова
  ІІ кл. Ив. Христова, М. Енева
  ІІІ кл. Н. Станев, Т. Илиева
  ІV кл. Т. Петкова, Ив. Желязкова
  V кл. Здр. Димитрова, Т. Балканска
  VІІ кл. Св. Димитрова, А. Черелова
  Отг.: зам. директор АСД