Предстоящо

Месец Ноември

ВИЖ

1. Проекти и изложби:

„Имало едно време…….”. Компютърна рисунка – изложба

Срок: 25-29.11. 2019г.

Отг.: Класни ръководители IV клас

„Природата – наш дом”. Богатството на природата през есента - изложба

Срок: 01-08.11. 2019г.

Отг.: Класни ръководители ІІ клас

„Детско полицейско управление“ – по програма на МВР – с учениците от ГЦО IV клас

Срок: всяка сряда, 16,10ч. – 16,50 ч.стая 206

Отг: Ив.Желязкова-ст.учител на ГЦО

2. Национални конкурси:

„Златна есен – плодовете на есента“

Срок: 01.11.2019 г.

Отг. Т.Ненкова

3. Открити уроци:

Занимания по интереси - група за целодневна организация ІІа,в кл., на тема „Игри за сплотяване на групата и преодоляване на конфликти“. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.

Срок: 27.11.2019г. 13,30ч. стая 310

Отг:Ив. Христова

4. Състезания:

„Стъпала на знанието. Български език и литература” на сдружение Десет книги – първи предварителен кръг

Срок: 07.11.2019 г. 2019г.11,40ч.

Отг.:Гр.Ноева, Д.Илиева, Р.Поптомова,Т. Йорданова, Сн. Маркова

„Аз рисувам” на СБНУ.

Срок: 19.11. 2019г.

ІІ кл. 11,50ч.

І, ІІІ и ІV кл. 12,45ч.

Отг: Д. Владимирова

Контролира: Св.Пенева

„Ученическа купа Варна – есен 2019“:

по лека атлетика:

за момичета и момчета I-ІІ клас

Срок: 30.10. /сряда/ 2019 г.

Отг: Б. Петров

Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

за момичета и момчета III-IV клас

Срок: 06.11./сряда/ 2019 г.

Отг: Ив. Якимова

Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

спортен празник „Бързи и сръчни”

за ІІІ клас

Срок: 12.11. /вторник/ 2019 г.

15,00ч. – 17,30ч. І ЕГ

Отг: Ив. Якимова

Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

за ІІ клас

Срок: 19.11. /вторник/ 2019 г.

15,00ч. – 17,00ч. І ЕГ

Отг: С. Павлова

Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

за І клас

Срок: 21.11. /четвъртък/ 2019 г.

15,00ч. – 17,00ч.І ЕГ

Отг: М. Гинева, Ир.Христова

Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

5. Eкскурзия с група ученици от V, VІ и VІІ клас, посветена на 1 ноември - Ден на народните будители до гр. Сливен и гр. Казанлък

Срок: 01 – 02.11.2019г.

Отг: Св. Димитрова, Гр. Ноева, Т.Балканска

6. ХХVІIІ есенен математически турнир „Черноризец Храбър” – за ученици от ІІ до VІІ клас

провеждане на 01.11.2019г. 11,00 ч.

ІІ-VІІ кл.в ОУ ”П.Р.Славейков”

7. Подготовка за участие в състезание ИТ „Знайко” и „Знайко +”

Срок:по график

Отг:М. Гинева, учители по ИТ І-VІІ кл.

8. Провеждане на час на класа съвместно с инспектор ДПС по програма „Работа на полицията в училище”

Срок: по график

Отг: инсп.ДПС, кл.рък-ли

9. Организиране на срещи с родители за запознаване на учениците със спецификата на техните професии.

Срок: в час на класа, 26.11.2019г.

Отг.: класни ръководители

ІІ – VІІ клас

10. „Четем и творим заедно в седмицата на бащата - 04.11. – 08.11.2019г.”

Любимата приказка на татко – в училищната библиотека

Срок: 12.11. 2019г. 11,00ч.

Отг: Д. Милкова ПГ

Приказно творчество с татко

Срок: 15.11.2019г. 11,00ч.стая № 111

Отг: Д. Милкова ПГ

11. Училищни турнири по:

волейбол –момичета, момчета - VІІ клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: Б.Петров

Контр: гл.уч.Р.Николова

баскетбол – момичета, момчета – VІ клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: С.Павлова

Контр: гл.уч.Р.Николова

„Най-добър скачач” – ІV клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: Ив.Якимова

Контр: гл.уч.Д.Владимирова

12. Беседи по пътна безопасност с учениците:

По график:

ІІа,б,в,г,д – 12.11.2019 г.11,05 ч.

ІІІа,б,в,г,д – 05.11.2019 г.11,55 ч.

ІVа,б,в,г,д – 04.11.2019 г.11,55 ч.

VІІа,б,в,г, – 26.11.2019 г.18,30 ч.

13. Световен ден на възпоменание за жертвите от пътно-транспортни произшествия – 17.11.2019г.

беседа в час на класа

Срок: 11 и 12.11.2019г.

Отг: кл.рък-ли и пед.съветник

изложба с рисунки на ученици по темата

Срок: 07.11.2019г.

Отг: за ПГ, І-ІV кл.-Д. Владимирова

за V – VІІ кл. -Т. Ненкова

Контр:зам директор АСД

14. Подготовка за участие в Регионалното състезание по ИТ”България – древна и млада”.

Срок: през м. ноември

Отг: М. Гинева, учители по ИТ

15. Есенно почистване

Срок: 12.11.2019г.- V –VІІ кл.- кл.стаи

18 - 19.11.2019г. – нач.етап – кл.стаи

Отг.: П.Христова и кл.ръководители

16. 1-ви декември – ден на борба срещу СПИН - изготвяне на табло и кът с материали.

Срок: 25.11.2019г.

Отг.: Здр.Димитрова, Д.Милкова, Ир.Христова

17. Родителски срещи:

Срок:

ПГ, І – ІVкл. 20.11.2019г. - 18.30 часа

V – VІІ кл. 21.11.2019г. - 18.30 часа

Месец Октомври

ВИЖ

1.Отбелязване на световния ден на усмивката. Срок:04.10.2019г.

2.Практическо занятие – «Учебна евакуация» по Плана за действие при бедствия, аварии и пожари. Срок: 18.10.2019г.в края на ІІІ-ти уч.час за І и за ІІ смяна

3.Открита  практика по проекта „Училище за успешни личности“:

 • Човекът и обществото – ІІІ клас на тема: „Общество и родина” урок-практикум по Национална програма „Иновации в действие” с партньорски училища.
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 14 00 ч. стая № 311
 • Съвместна практика на проектно - изследователска дейност на тема: " Моят древен и нов град" с ученици от VIа и VIб клас от ОУ“Цар Симеон I“, гр.Варна и партниращите училища по национална програма " Иновации в действие"
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 14 00 ч. стая № 310
 • Работна среща „Училище за успешни личности“ – какво постигнахме:
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 15 30 ч. стая № 310
 • Представяне на иновацията на ОУ „ Цар Симеон I“ и извършената дейност през учебната 2018–2019г., презентиране на идеята за втория етап – развиване на умението да си креативен с глобална тема: „Идеи, които променят света“.
 • Представяне на иновацията на ОУ „ Екзарх Антим І” гр. Пловдив
 

4.Спортен празник на ОУ „Цар Симеон I Срок:  14.10.2019г.  

5.Училищен турнир по:

 • футбол  VІІ клас – момчета.
Срок: по график до 30.10.2019г.
 • футбол – момичета, VI-VII клас;
Срок: по график до 30.10.2019г.  

 • 6. I международен турнир „Математика без граници“ – есенен кръг.
 • Срок: 30.10.2010 г.: от 12,00ч. за І, ІІ, ІІІа,б,в,г, ІVв,г,д клас от 12,45ч. за ІІІд, ІVа, ІVб  клас  
  1. Подаване на заявка за състезанието на СБНУ „Аз рисувам“.
  Срок:до 24.10.2019г.    провеждане – на 19.11.2019г.  
 • 8. Европейски ден за борба с трафика на хора – беседа в часа на класа за учениците от VІІ клас.
 • Срок: 18 .10. 2019г.
  1. Ден на народните будители:
  • поздрав за 1 ноември на сайта на училището и поздравителни адреси до ДГ, училища, институции
  Срок24.10.2019г.
  • радиопредаване Срок: 29.10.2019г.  - ЧК
   
  • изложба
  Срок: 25.10.2019г.
  • поклонение в алеята на Възрожденците в Морската градина
  Срок:01.11.2019г.  
  1. Дейности на ПГ.
  • „Домът на книгите в библиотеката“ – посещение в училищната библиотека.
  Срок: 04.10.2019г. 11 00 ч.
  • „Даровете на есента” – изложба на децата от ПГ.
  Срок:21-25.10.2019г.
  1. Радиопредаване за деня на учителя
  Срок:04.10.2019г.
  1. Европейска и световна седмица на програмирането.
  Срок:05-20.10. 2019г.  
  1. Регистрация за участие в състезание по правопис Spelling Bee – III – VII клас
  Срок:04-25.10. 2019г.  
  1. Състезание „Стъпала на знанието” на сдружение Десет книги:
  • подаване на заявка за участие в І кръг: 10-21.10. 2019г.
  • провеждане – на 07.11.2019г.
   
  1. Международен ден на Черно море – инициативи по паралелки.
    ПГ и І клас – конкурс за рисунка и изложба – от 9,00 до 10,30ч. ІІ клас – посещение на Аквариума ІІІ клас – конкурс за рисунка и изложба – от 9,00 до 10,30ч. ІV клас – посещение на Военноморския музей V клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба – 8,00 до 11,00ч. VІ клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба– 8,00 до 11,00ч. VІІ клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба– 8,00 до 11,00ч. Срок: 31.10.2019г.
  1. Участие в мероприятията в Морската градина за отбелязване на световния ден на интензивното ходене – ученици V – VІІ клас
  Срок: 06.10.2019 г. 10,00 ч. сцена Раковина в Морската градина  
  1. Предаване на материали за училищния вестник
  Срок: до 05.10.2019 г.
  1. Посещение на театрални постановки
   
  1. ХVІ Национален конкурс „Златна есен- плодовете на есента” гр. Севлиево.
  Срок:01.11.2019 г.  
  1. Есенна ваканция – 01.11.2019г. до 03.11.2019г. вкл.

  Месец Септември

  ВИЖ
  1. Дейности за осъществяване на допълнителна подкрепа на учениците със СОП:
  1.Подаване на заявление от родител

  Срок: до 03.09.2019 г.

  Отг. Н. Рускова-Желева, В. Цонева, К. Грозева

  2.Определяне на ЕПЛР на учениците със СОП за извършване на оценка на индивидуалните потребности  и становище за осъществяване на допълнителна подкрепа

  2. Откриване на учебната 2019/2020 година – тържество

  Срок: 16.09.2019 г. – 900ч.

  • Генерална репетиция

  Срок: 12.09.2019 г. – 9,30ч.

  13.09.2019 г. – 9,30ч.

  1.  Родителски срещи
  • Провеждане

  1.Преди 15 септември

  • І клас

  Срок : 03.09.2019г. ;18,00 ч.; класни стаи

  Отг.: класни ръководители на І клас

  • ПГ

  Срок: 04.09.2019г. ; 18,00 ч.; стая 206

  Отг.: Д. Милкова  

  2.След 15 септември

  • ПГ, І – ІV клас Срок: 18.09.19 г. сряда – 1830ч.

  Отг.: кл. р-ли І-ІV клас, Д. Милкова  

  • V – VІІ клас Срок: 19.09.19 г. четвъртък – 1830ч.

  Отг.: кл. р-ли V-VІІ кл.  

  3. Предаване на:

  • Учебници за ПГ, І , IV, V, VІд и VІІ клас и на учебни тетрадки за ІІ и ІІІ клас от библиотекаря на класните ръководители
  Срок: 12.09.2019 г. по график
  І  кл. и ПГ Л. Митева, Й. Кирова
  ІІ кл. Ив. Христова, М. Енева
  ІІІ кл. Н. Станев, Т. Илиева
  ІV кл. Т. Петкова, Ив. Желязкова
  V кл. Здр. Димитрова, Т. Балканска
  VІІ кл. Св. Димитрова, А. Черелова
  Отг.: зам. директор АСД