Предстоящо

Месец Юни

Месец Май

Месец Април

Месец Март

Месец Февруари

Месец Януари

Месец Декември

Месец Ноември

Месец Октомври

Месец Септември

ВИЖ
 1. Дейности за осъществяване на допълнителна подкрепа на учениците със СОП:
1.Подаване на заявление от родител Срок: до 03.09.2020 г. Отг.Н.Рускова-Желева, В. Цонева, К. Грозева 2.Определяне на ЕПЛР на учениците със СОП за извършване на оценка на индивидуалните потребности  и становище за осъществяване на допълнителна подкрепа Оценка – до 10.09.2020 г. Отг.: В. Цонева, Н. Рускова-Желева, К. Грозева Отг.: зам. директор АСД   2. Откриване на учебната 2020 - 2021 година – тържество Срок: 15.09.2020 г. – 900ч.
 1. Родителски срещи
 • Провеждане
Преди 15 септември - присъствени
 • І клас
Срок : 03.09.2020 г.;18,00 ч.; класни стаи Отг.: класни ръководители на І клас
 • ПГ
Срок: 02.09.2020 г.; 18,00 ч.; стая 103 Отг.: Д. Милкова След 15 септември - онлайн
 • ПГ, І – ІV клас Срок: 23.09.2020 г. сряда – 1830ч.
Отг.: кл. р-ли І-ІV клас, Д. Милкова
 • V – VІІ клас Срок: 24.09.2020 г. четвъртък – 1830ч.
Отг.: кл. р-ли V-VІІ кл. 3. Представяне на:
 • Ученически книжки, бележници за кореспонденция и лични карти
Срок: 23.09.2020 г. Отг.: кл. ръководители
 • Заявления за освобождаване от ФВС с документ от ЛКК
Срок: 25.09.2020 г. Отг.: кл. ръководители
 • Лична здравна профилактична карта на училищния лекар
Срок: 07.10.2020 г. Отг.: кл. Ръководители
 • Попълнени анкетни карти за проучване на интересите на учениците за включване в занимания по интереси в групите за целодневно обучение през учебната 2020 – 2021 г.
Срок: за І клас – 04.09.2020 г. за ІІ, ІІІ, ІV клас – 25.09.2020 г. Отг.: учители на ГЦО
 • Декларации:
 • Декларация от родител във връзка с излизане на учениците извън училищния двор в смяната на учебните занятия.
Срок: до 25.09.2020 г. Отг. кл. ръководители Контролира: зам. директор АСД
 • Декларация за информирано съгласие за снимки и публикуването им
Срок:25.09.2020 г. Отг.: кл. ръководители и учител ПГ